Онгайлыкъланы асувлу къолламакъны гьайында

Бугюнлерде ДР-ни юрт хозяйство ва сурсат министерлигинде генглешген ишчи жыйын оьтгерилген. Шонда да ДР-ни Башчысыны Чакъырыв кагъызы арагъа салынып ойлашылды. Жыйында ДР-ни юрт хозяйство ва сурсат минист­рини 1-нчи заместители Камалутдин Камалутдинов ва оьзге заместителлери, бёлюклени башчылары юрт хозяйство тармакъдагъы гьалиги гьалны гьакъында мекенли анализ этди.

– Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатипов оьзюню Чакъырыв ка­гъызында оьтген йыл къолда этилинген натижаланы ва йиберилген кемчиликлени толу кюйде гёзден гечирме бажарды, – дей оьзюню докладында Камалутдин Камалутдинов. – Гьали бизге де агропромышленный тармакъны алдында токътагъан жаваплы борчланы толу кюйде яшавгъа чыгъармакъ учун бары да имканлыкъланы къуршап дегенлей, гьаракатны артдырып иш гёрмеге герек. Борчлар белгили, сёзден ишге гёчмеге заман гелген. Республиканы агропромышленный тармагъыны асувлугъун артдырмакъ муратда пачалыкъ маялар булан бирче мадарлы адамланы акъча маяларын да агропромышленный тармакъны оьсдюрювде пайдаландырмакъ учун къаст этмеге герек.

Белгили болгъан кююнде, совет девюрде бизин республикабыз юзюмчюлюк ва балыкъчылыкъ тармакъланы оьсдюрювден ломай хайырлар этип, гьатта уьлкени бюджетине де лайыкълы къошум эте болгъан. Гьали де шо тармакъланы асувлу­гъуну артдырыв булан умуми ич продуктну оьлчевлерин къолайлашдырыв тыгъыс кюйде байлавлу экени гьакъда унутма тюшмей. Демек, янгыртывланы заманында къысматы къыйынлашгъан гелимли тармакъланы янгыдан аякъгъа тургъузма тарыкъ. Шону гьисапгъа алып, 2014-нчю йылда юзюмлюклени умуми майданын дагъы да 1500 гектаргъа артдырмагъа борчлар белгиленген. Балыкъчылыкъда да алгъа шолай жаваплы борчлар салынагъаны негьакъ тюгюл.

Эсгерилген ва оьзге тюрлю мердешли тармакъланы – гьайванчылыкъ, авлакъчылыкъ, бавчулукъ ва овощлар оьсдюрювде загьмат тёгювню, гьакъ тёлевню асувлу къайдаларын къоллама тарыкъ.

Жыйында Дагъыстанны юрт хозяйство ва сурсат министерлигини бёлюклерини ёлбашчылары Ниъматулла Имашов ва Къазакъмурза Ибрагьимов да Чакъырыв кагъызгъа байлавлу оьз пикруларын аянлашдыргъан.

Шондан сонг, жыйынны жамын чыгъара туруп, Камалутдин Камалутдинов бизин республикабызны юрт хозяйствосу учун Чакъырыв кагъызны асувлугъу гьакъда бирдагъы да эсгерген ва оьз пикруларын аян этген ёлдашлагъа разилигин билдирген.

– Бизин министерликни бугюнгю аслу борчу республикабызны аграрный тармакъда ишлейген предприятиелерине, сабанчылагъа, онгача ишлейген агьлюлеге пачалыкъны янындан ва республика бюджетден болдурулагъан тийишли енгилликлени етишдирив экени гьакъда унутмай иш гёрмеге герекбиз, – деген ол.Къ. КЪАРАЕВ.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля