Къумукъ гёзел …

 

 

Томск областда милли масъалалагъа бек тергев этиле. Мунда яшайгъан тюрлю-тюрлю миллетлени адатларын, маданиятын ва яшав айрылыкъларын генг кюйде яймакъ учун тюрлю-тюрлю конкурслар ва фестиваллар оьтгериле. «Милли гёзел» деген конкурс – шолардан бириси.

 

Шолай аты булангъы конкурс Томск областда юрюлегенли 15 йылдан да артыкъ бола. Бу йыл ноябр айда оьтгерилгенинде финалгъа дёртев чыкъды. Оланы бириси къумукъ къыз Мадина Магьамматова эди.

Стережевой деген шагьарда конкурсну финалы оьтгерилген. Финалгъа чыкъгъан тажикли Азиза Зоидова, башкирли Эвелина Идельбаева, орус Анна Корикова ва къумукъ Мадина Магьамматова оьзлени миллетлерини маданиятын, милли адатларын ва ашларын этип гёрсетгенлер.

Къызлар бириси бирисин алышдырып, оьзлени миллетлерини милли опуракъларын гийип, адатларын, бийивлерин, яшланы оюнларын гёрсетелер. Видеокино этип къызлар оруслар кёп къоллайгъан балыкъ шорпасын, башкъыртланы бавурсагъын, тажиклени курутобун ва къумукъ гьинкалны этеген кюйню малим этген.

Къаравчулар ва жюри конкурсну гьасиллерин чыгъара туруп, биринчи ерни Мадина Магьамматовагъа берген.

Мадина ата-анасы булан Томск областда яшай, минасы буса Къаягент районну Башлыгент юртундан.

 

Г. БЕК.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля