Космосгъа адамны учуву – бизин оьктемлигибиз

• 12-нчи апрель – Космонавтиканы Гюню

1961-нчи йылны апрель айыны 12-синде Юрий Гагарин биринчилей космосгъа учуп, эсен-аман къайтды. О замангъы СССР-ни ватандашлары, савлай дюньяны халкълары учун да бу бек ажайып ва гёрмекли агьвалат болуп токътады. Космосгъа ёл ачылды, инсанны гючюне дазулар ёкъ экени аян болду.

Биринчи космонавт Юрий Гагарин о учувундан сонг янгыз Совет Союзуну Игити болуп къалмады, ону оьзге уьлкелеге де чакъырып, шатлы ёлугъувлар оьтгериле эди. Гьатта бизин пачалыкъгъа даим къаршы юрюп тургъан Американы Бирлешген Штатлары да биринчи космонавтны къонакълай чакъырды. Озокъда, гьар чакъырывуну вакътисинде уьлкебизни абуру да гётериле эди.

Апрель айны 12-си бизин уьлкеде гьар йыл Космонавтиканы гюню деп белгилене. Артда да о гюн дюнья оьлчевде «Авиацияны ва космонавтиканы халкъара гюню» деп де токъташдырылды. Россиялылар учун буса шо гюнге, уьлкени оьзге даражаларыны арасында милли оьктемликни гюню деп айтма ярай.

Бу ерде дагъыстанлы космонавт, Совет Союзуну Игити Муса Манаровну да уллу оьктемлик булан эсгеребиз. Ону космосда учуву инг де кёп узатылгъан экспедицияланы бириси деп токъташдырылгъан. Уьлкени космонавтикасыны оьсювюн болдурмакъ учун, Россияны Игити Магьаммат Талбоев этген къошум да гёрмекли. Оланы экевюне де бизин пачалыкъны инг айтылгъан савгъатлары тапшурулгъан.

Озокъда, адамны космосгъа учуву бек агьамиятлы иш деп гьисап этиле. Тек космосну дав гьаракат учун къоллама ярамай. О гьакъда оьз заманында этилинген халкъара дыгъарлагъа къоллар салынгъан. Космосгъа учув парахатлыкъны ёлунда юрюлме тарыкъ. Айрокъда гьалиги заманда, дюньядагъы уьлкелени арасында дослукъ тая барагъан вакъти, пачалыкъ гьакимлер космосну къоллап, бир-биревге зарал гелтирейик деген ойлардан арек болмаса, биз оьзюн мекенли англап битмеген аршлар ачувланма болур деп ойлашмакъ да себепсиз тюгюл.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля