Конституция – уьлкени Аслу Закону

 

 

Белгили экени йимик, 12-нчи декабр Россияны  Конституциясыны гюню гьисапда  белгилене. Ачыкълашдырып айтгъанда, шо гюн, 1993-нчю йылда, халкъны тавуш беривю булан бизин уьлкеде Россия Федерациясыны Конституциясы къабул этилген.

 

Шолайлыкъда, Россияны Конституциясы пачалыкъ учун да, ватандашлар учун да оланы борчларын ва ихтиярларын белгилейген уьлкени Аслу Закону  гьисапда токъташдырылгъанлы арадан 30 йыл гетген.

Озокъда, бизин уьлкеде политика гьаллар алышынып, олай да яшавлукъ шартларында болуп турагъан  алмашынывлар гьисапгъа  алынып, Россияны Конституциясына да бир нече керен алышынывлар этилген. Шоланы лап артдагъылары, 2014-нчю йылда Россия Федерациясыны Оьр ва Оьр арбитраж судлары  тасдыкъ этгени йимик, Къырым Республиканы Россиягъа къабул этилгенине байлавлу Конституциягъа алышынывлар этилген.

Конституцияны гюню 10-дан да артыкъ йылланы  боюнда  бизин уьлкеде халкъ ишлемейген, ял  алагъан гюн деп гьисап этилип  турду. 2004-нчю йылда  Пачалыкъ Дума Россия Федерациясыны Загьмат кодексине алмашынывлар этип, шо байрам гюнню ишлейген гюнге айландырды. Тек Конституцияны гюню 2005-нчи йылны июль айын­дан берли, Россияны эсделик тархларына гире.

Ишлейген гюн  экенге де къарамайлы, шо гюн  уллу шагьарларда да, гиччи юртларда да, байрам концертлер, митинглер, оьзге тюрлю гьаракатлар юрюле. Ерли гьакимлик ва пачалыкъ къурумларыны жаваплы къулукъчуллары  оланы къыйынын- тынчын  билмек  муратда ватандашланы къабул этегенлик мердешленип геле. Охув ожакъларда законланы гесимлерин уьйренивге байлавлу дарслар, «дёгерек столлар», выставкалар оьтгериле. Шолар барысы да  уьлкени Аслу Законуна халкъны янындан этилеген гьюрметни герти кюйде исбатлай.

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля