Гюзлюк чачыв рази къалдыра

 

 

Къаягент районда гьар йыл авлакъланы 4 минг гектарына гюзлюклер чачыла. Бу йылгъы гюзлюк чачыв да шо санавлагъа етишмеге аз къалды. Гюзлюк­лени чачывда «Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиени загьматчылары лайыкълы къошум эте. Гьава шартлагъа да къарамай, хозяйствону авлакъчылары 618 гектаргъа гюзлюклени чачып, жаваплы ишни тамамладылар.

 

Предприятиени баш агроному Илмутдин Шихалиевни айтывуна гёре  гюзлюклени оьсдюрюв – юзюмчюлюкден сонг гелеген аслу тармакъ.

– Гюзлюклени чачывгъа айрыча агьамият беребиз. Авлакъ ишлер булан гьар йыл хас бригадабыз машгъул бола. Огъар сынавлу касбучу Дагьир Алавов башчылыкъ эте. Четим шартлагъа да къарамай, авлакъчылар бу йыл сав ай загьмат тёкдюлер. Будай урлукъланы складлардан авлакъгъа ташып тургъан Шихбавмат Жалиловну, чачывну юрютеген трактористлени бириси Абит Алимовну атларын айрыча эсгеремен. Оланы ва бригаданы оьзге ишчилерини гьаракаты булан жаваплы иш къурумлу тамамланды, — дей баш агроном.

Гюзлюклер чачывда жаваплы касбучулар булан сёйлеп къоймай, бу гезик хозяйствону директору Магьамматшакир Алибеков булан ёлукъдукъ. Сав айны узагъында оьтгерилген ишлени жамын чыгъар­макъны ти­йишли гёрдю.

– Бизин хозяйствода юзюмчюлюк аслу тармакъ буса да, авлакъчылыкъны унутмайбыз. Озокъда авлакъларыбыз бош къалмагъа ярамай. Шону бизден республика къурумлар да талап этелер. Хозяйствону 2500 къой ва 100-ден артыкъ уллу тувары бар. Оланы къышлавун къурумлу оьтгермек учун емлер тарыкъ. Бичен булан салам да гьайванлагъа ашатыла. Биз бу масаланы чечивге даим аслу тергевюбюзню бакъдырабыз. Озокъда, бу йыл гюзлюклени чачыв бираз узатылды. Шону себеби къурумчулукъ гьаракат булан тюгюл, гьава шартлар булан байлавлу болду.

Артдагъы йыллар гюзлюклени чачыв булан авлакълардагъы ишлер тамамланып къалмай. Айтагъаным чачылгъан урлукъланы къушлардан, зараллы жанлардан сакълав да жаваплы масала. Къаравулчуланы гьаракатына да къарамай, гюзлюклеге жамият гьайванлар гирегени де уллу зарал гелтире. Кёп къыйын тёгюлген, хыйлы акъча маялар бакъдырылгъан тармакъны ва мунда оьсдюрюлеген гелимлени тас этмеге болмайбыз, – деди  директор. Жамият гьайванлар авлакълагъа ювукъ арадагъы агъачлыкъ талалардан гелелер. Бу йыл гюзлюклени жамият гьайванлардан къоруп сакъламакъ мурат булан айландырып бегетилди. Бек тарыкълы ишлени оьтгермек муратда «Таллыкъ» участкада бир нече булкъалар оьтгерилди.

 

Магьамматрасул ИБРАГЬИМОВ,

Къаягент район.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля