Даим де эсдесиз…

 

 

 

 

2007-нчи йылдан башлап, гьар йыл 9-нчу декабрде Ватанны Игитлерини гюню  оьтгериле. Шо гюн биз оьз­лени жанын-къанын аямай дав этген ва Ватанын якълап игитлик гёрсетген адамларыбызны эсге алабыз. Шоланы кёбюсю Уьстюнлюкню гёрмей гетгенлер, тек шону ювукъ этмек учун жанын бергенлер.

 

Уллу Ватан давда Совет Союзну Игити деген сыйлы ат 59 дагъыстанлыгъа берилген. Шолагъа Рейхстаггъа байракъ къакъгъан, арадан 50 йыл гетип, Россияны Игити деген атны берген Абдулгьаким Исмайыловну да къошма тюше. Космонавт Муса Манаровну да къошса, 61 адам бола. 7 адам буса Макътавлукъну орденлерини толу кавалерлери болгъанлар. 44 уланыбызгъа буса да Россияны Игити деген атлар берилген.

Шоланы арасында къумукъ уланлар да бар:

лётчик Юсуп Акаев, танкист Элмурза Жумагъулов, разведчик Абдурагьман Абдуллаев, танкны командири Иса Солтанов, атышывчу батальонну командири Ирбайхан Бийболатов, разведчик, Рейхстаггъа байракъ къакъгъан  Абдулгьаким Исмайылов, пумемётчу Абдуразакъ Датуев, батареяны командири Абдурагьман Ширавов, милицияны старший лейтенанты Магьамматшамил Абдурагьимов, милицияны старший лейтенанты Аскер Аскеров, танк батальонну командири Тулпар Мусалаев.

Биз игитлерибизни гьакъында гьар йыл да беребиз, школаларда шоланы игитлиги гьакъда айтылып линейкалар оьтгериле, наслуларына къутлавлар йибериле. Биз Уьстюнлюкню сююнчлю гюнюн гелтирген ва аманлыгъыбызны сакълай туруп жан бергенлени даим де эсде сакълама борчлубуз.

 

Бизин маълумат.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля