Хасавюрт шагьар

Яшланы байрам гюнюнде Хасавюрт шагьарда да «Булакъ» деген янгы яшлар баву ачылды. 200 яшгъа ери булангъы яшлар бавун ачывгъа багъышлангъан шатлыкъда Дагъыстанны Гьукуматыны башчысыны орунбасары Муслим Телякъавов, билим берив ва илмуну министрини орунбасары Халит Нюрмагьамматов ва яшланы ата-аналары ортакъчылыкъ этдилер.

Хасавюрт шагьарны башчысы Корголи Корголиев эсде ёкъдан йимик болгъан савгъат шагьарны тёбен боюндагъыланы сююнчюн кёп керенлеге артдыргъанны айтды ва шагьарда шу 14-нчю яшлар баву экенни де билдирди.

Муслим Телякъавов уьлкени ва республиканы ёлбашчылары гиччи ватандашланы яшлыгъы насипли, ата-анасына буса онгайлыкъ болсун учун кёп тюрлю чаралар гёрегенни эсгерди

– Гиччипавлар бу янгы ерде янгы къурдашлар тапгъанны, бир-бири булан къыйышып, шатлыкъда ва бир-бирин англап турмакъны ёрайман, – деди ол. – Бу идараны къурув 200 яшны сююндюрюп къоймай, оланы ата-аналарын, дос-къардашын да шат эте. Ингдеси, булай ерде яш гиччиден тутуп башгъалар булан гьаллашмагъа ва юреги сюеген оюнлагъа муштарлы бола. Шунда савлугъун беклешдирме ва спортгъа къатнашма да имканлыкълар яратылгъан.

Къонакъланы алдында шагьарны чебер иш гёреген коллективлери ва шу яшлар бавуна юрюжек гиччипавлар концерт программа гёрсетди. Сонг къонакълар яшлар бавун айланып чыкъды.

Шо гюн янгы яшлар бавуну абзарында ахшам болгъанча шат
макъамлар чалынып турду.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля