Хасавюрт район

 

Ботаюрт – райондагъы уллу юртланы бириси, мунда бугюнлерде 7 мингге ювукъ адам яшай. Шонча уллу юртну яшлар баву ёкъ эди. 3 йыл алда къурулгъан оьз есликдеги яшлар бавуна 50 яш да сыймай эди.

«Демография» деген милли проектге гёре бу юртда 3 йыл алда яшлар баву къурулма башлады. Муна, бу йыл Яшланы якълавуну халкъара гюнюнде шо идара ачылды.

Ачылывгъа багъышлангъан шатлы чарада Россия Федерацияны Пачалыкъ Думасыны депутаты Бийсолтан Гьамзаев, Дагъыс­танны транспортуну ва ёл хозяйствосуну министри Жамболат Салавов, билим берив ва илму министрни орунбасары Гьажимурат Магьамматов, Дагъыс­танны Халкъ Жыйыныны депутатлары Руслан Ибрагьимов ва Дайитбек Сайипов ортакъчылыкъ этдилер.

Жыйынны ача туруп, Хасавюрт районну ёлбашчысы Арсланбек Алибеков яшлар учун мукъаятлы этилинген идара ачылагъаны юртлар учун чу нечик де, савлай район учун да уллу агьвалат экенни айтды.

– Яшланы байрам гюнюне гертиден де арив савгъат этилди, – дей А.Алибеков. – Россияны ва Дагъыстанны ёлбашчылары яшланы гьайын этегенлик бизин сююндюре ва гележекде парахат яшавгъа уллу умут этдире. Бугюн биз де сююнебиз, неге тюгюл гьали Ботаюртдагъы 120 яш да толу кюйде тарбия алажакъ ва билимли болажакъ, шону учун мунда бары да имканлыкълар бар.

Бийсолтан Гьамзаев «Демография» милли проектлени инг де аслусу деп гьисаплама ярайгъанны айтды ва Россияны Президентини тапшуруву булан шулай идараланы къурув йылдан-йыл артып туражакъны билдирди.  

Жамболат Салавов артдагъы йылларда яшлар бавлары булан янаша школалар да къурулагъан­ны ва шолар барысы да Дагъыс­танны Башчысы Сергей Меликовну къасты булан яшавгъа чыгъарылагъанны айтды.

Къонакълагъа, яшлагъа ва оланы ата-аналарына концерт программа гёрсетилди.

Къызыл лентни де гесип, къонакълар ва гелгенлер яшлар бавуну ичинден айланды.

– Шу яшлар бавунда толу кюйде билим алма да, тарбияланма да ва оьзю сюеген оюнну ойнама да имканлыкълар яратылгъан, кёп савболугъуз! – деди ата-аналаны бириси.

Шо гюн савлай Россияда 19 яшлар баву ачыла эди. Шолар барысы да Бютюнроссия марафонгъа къошулду.

Ботаюртдагъы яшлар бавуну ачылыву булан да, шо гюнгю байрамы булан да видео байлавлукъдан таба Россияны Гьукуматыны башчысыны орунбасары Татьяна Голикова, билим берив министри Сергей Кравцов ва Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов къутладылар.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля