Гезикли уьстюнлюк

 

 

Спортну тутушуп ябушув журасында артдагъы йылларда Къаягент районну кочаплары етишеген натижалар гьар кимге яхшы белгили. Шо мердешни районну яш кочаплары бу йыл да давам этелер.

 

Ноябрни 25-26-нчы гюнлеринде Къарабудагъгент юртну «Олимп» деген спорт къаласында тутушуп ябушувдан 2007-2008-нчи йылларда тувгъан оьрюм яшланы арасында Дагъыстанны зонасыны ярышлары оьтгерилди. Шоларда Къаягент, Къарабудагъгент, Сергокъала районлардан, Избербаш, Каспийск шагьарлардан гелген 100-ден артыкъ спортчу ортакъчылыкъ этди.

Залгъа гелгенлер эки гюнню ичинде къужурлу тутушувланы гёрдюлер. Кочаплар гьар балны къазанмакъ учун айрыча къаст этип турдулар. Себеби – 1-3-нчю ер къазангъанларына январ айны 19-22 синде Хасавюрт шагьарда оьтгерилежек республика ярышларына ёл ачылагъанлыкъ. Бу ярышланы даражасы йылданйылгъа гётериле. Избербаш бойдагъы юртлардагъы кочапланы усталыгъы республиканы спорт къурумларында яхшы белгили. Оьтген ярышлар шону бирдагъы да гертиледи. Къаягент районлу яш кочаплар алдагъы йылларда йимик, бу гезик де оьр натижалар гёрсетдилер. Олар 8 алтын, 4 гюмюш, 5 бронза медаллар къазандылар. Рес­публика чемпионатында ортакъчылыкъ этежек кочапланы яртысы Къаягент райондан болажакъ.

Спортну тутушуп ябушув журасы булан машгъул болагъан яшланы санаву Къаягент районда йыл сайын арта. Шо бизин къувандыра. Яшлар гиччиден берли яман хасиятланы ташлап, спортзаллагъа юрюй, кёп­лери бусурман динге къуллукъ этмеге башлай, тюзлюкню, тазалыкъны ёлуна тюше. Белгили кочаплар етишген уьстюнлюклер гиччилени де оьр натижалагъа талпындыра.

 

 

Магьамматрасул ИБРАГЬИМОВ, 

Къаягент район.