Футболистлеге гьюрмет этилди

 

 

Алдагъы гюнлерде Буйнакск район администрацияны башчысы Уллубий Ханмурзаев  «Темирхан-Шура» деген футбол команданы оюнчулары булан ёлукъду.

 

Ёлугъувну ача туруп, районну ёлбашчысы эсгерген кюйде ватандашланы савлугъун беклешдиривге туврадан болушлукъ этеген физкультураны ва спортну гьар тюрлю жураларын оьсдюрюв, шо тармакъда гьюнерлерин гёрсетип, уьстюнлюклеге етишген пагьмулу уланланы, къызланы якълап иш юрютюв — алда токътагъан инг агьамиятлы масъалаланы бириси.

Оьтген 21 йылны боюнда арагъа аты-чуву да чыкъмай тургъан «Темирхан-Шура» деген футбол команда Уллубий Ханмурзаевни сиптечилиги булан янгыдан яратылып, футбол оюндан 2023-нчю йыл юрюлген Дагъыстанны чемпионатында оьзюн лап яхшы ягъындан гёрсетме болгъаны да кёп затны англата.

Чинкдеси команда жыйылгъан биринчи гюнлерден башлап ону ор­такъ­чылары бары да тарыкъгерек алатлар булан толу кюйде таъмин этилди.

Футбол команданы гьар оюнчусу да – оьзлени яхшы бажарывлу­гъун ва усталыгъын гёрсетип гелген спортчулар. Оланы арасында Али Гьажибеков, Альберт Гьажибеков, Муслим Багъатыров, Исламнур Абдулавов, футболну  журасында дюньяны эки керен чемпиону болгъан Рустам Рамазанов, Абдулбари Гьажиев бар. Командагъа тренер болуп тезде ЦСКА-ны яшёрюмлерини жыйым командасыны капитаны  Расул Багьавутдинов белгиленген.

Бу йылгъы футбол се­зонда бизин оюнчулар оьзлени лап яхшы ягъын­дан гёрсетип, гьар ёлугъувда уьстюнлюк алып, къаравчуланы рази этип юрюдюлер. Олар янгыз финалдагъы оюнну Магьарамгент районну «Леки» деген командасына утдуруп,  савгъатлы экинчи ерге ес болдулар.

Янгыртылып къурулгъан «Темирхан-Шура» команданы футбол оюн булан машгъул спортчуларына разилигин билдире туруп Уллубий Ханмурзаев оланы атына лайыкълы сёзлер айтып гьюрметледи.

– Бу йыл сиз Дагъыстанны чемпионатында гюмюш медаллар алма болдугъуз. О бизин учун аз уьстюнлюк тюгюл. Районда физкультураны, спортну оьсювюне биз болгъан чакъы тергев ва агьамият бережекбиз. Бугюнгю даражагъыз булан гьакъ юрегимден къутлайман. Гележекде дагъы да уллу оьрлюклеге етишип, алдынлы ерге ес болуп, къаравчуланы къувандырма сизге насип болсун! – деди ва команданы ортакъчыларына баракалла кагъыз­лар ва акъча савгъатлар тапшурду.

 

Казим КЪАГЬРУМАН.

 

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля