Дёргелиде эсделик таш ачылды

 

Эсделикни ва пашманлыкъны гюнюнде Къарабудагъгент район­ну Дёргели юртунда хас асгер гьаракатда жанын къурбан этген, Къоччакълыкъ орден булан савгъатлангъан Абдуллатип Магьамматовгъа мармарташ белги ачылгъан. Шонда Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны депутаты Магьаммат Магьамматов, районну башчысы Магьмут Амиралиев, администрацияны жаваплы къуллукъчулары ва охувчу яшлар ортакъчылыкъ этген.


 

– Биз бугюн бирдагъы уланыбызны атын даимлешдиребиз. Абдуллатип Магьамматов хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этген, къоччакъ кюйде оьзюню борчун кюте туруп, эли учун жанын берген. 38 йыл болагъан­да гечинген бизин якълыбыз игитликни уьлгюсю болуп токътай, – дей М.Амиралиев. – Оьсюп гелеген яшлар оьзлени гележеги учун миллетчилеге къаршы дав этгенлени атларын уллу гьюрмет булан эсде сакълама герек. Уллу Ватан давда да бизин асгерлер немислени черивлерин тозгъан, шундан да уьстюнлюк булан къайтажакъгъа шеклик ёкъ.

Ондан сонг сёйлеген, Дёргели юртну башчысыны борчларын заман-лыкъгъа кютеген С. Жамаева да игитни гьакъында исси сёзлер айтды. Юртдагъы китапхананы ёлбашчысы Айшат Изие­ва охувчулары булан адабият гёрюнюш этди ва яшлар шиърулар охуду.

Абдулатипни къардашы Г. Атаев­ жыйылгъанлагъа баракалла билдирди.

Сонг таш белгини ачывда М. Магьамматов, М.Амиралиев ва Абдулла-типни къызлары Сюр­ме­ли ва Патимат ортакъчылыкъ этди.         

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля