«Биринчилени гьаракаты» чалышывун узата  

Россияны Президенти В.Путин 2022-нчи йылны июль айыны 14-нде  яшланы ва яшёрюмлени гьаракатын къурмакъны гьакъындагъы законгъа къол салгъан. Шо замандан берли  Россияны бары да регионларында яшланы ва яшёрюмлени гьаракатлары къурулмагъа башлагъан.

 

«Биринчилени гьаракаты» Дагъыстанда да иш гёре. Алдагъы гюнлерде «Дагъыстан» деген маълумат агентлигинде «Биринчилени гьаракаты» деген федерал проектни айланасында прес- конференция болду.  Этилген ишлени, чараланы гьакъында ерли бёлюгюню председатели, Дагъыстан Республиканы Башчысыны кёмекчиси Людмила Сайитова маълумат берди:

– «Биринчилени гьаракаты» яшланы ва яшёрюмлени бирлешдирмеге къаст этеген  къурум. Дагъыстанда оьтген йылны феврал айыны 2-синде къурулгъан. Ону биринчи съездинде яшлар оьзлер къайсы  да ушатагъан иш булан машгъул болмагъа имканлыкъ береген 12 тюрлю агъым сайлады. Шо агъымлар гьали проектлеге айлангъан.

Эсгерилген гьаракатда яшлар булан ишлейген касбучуланы гьакъында айта туруп, Л. Сайитова мунда яшлар ва яшёрюмлер булан ишлеген сынаву бар адамлар чалышмагъа болагъанын билдирди. Ону айтывуна гёре, «Биринчилени гьаракатында» чалышмагъа къасты бар касбучуланы сынавундан къайры да,  педагогика билими болмакъ шарт.  Бугюнлерде Дагъыстан Республикада шо къурумда чалышагъан 124 касбучу бар. Гьар районда, шагьарда, юртда къуршалгъан яшланы санавуна гёре касбучулар да иш гёре.

Л. Сайитова да эсгерген кюйде, ювукъ арада «Биринчилени гьаракатыны» ортакъчылары агьлю спорт фестиваллар ва табиатда ёлугъувлар оьтгермеге гёз алгъа тутгъан.

«Биринчилени гьаракаты» бугюнлерде Дагъыс­тан Республиканы бары да школаларында бар, гележекде  маданият, спорт, яшёрюмлени башгъа ожакъларында да къурулажакъ.  Олар Совет Союзну вакътисиндеги пионер къурумуну яхшы мердешлерин узатажакъ, рагьмулу ишлерин  этежек, патриот ругьда тарбияланажакъ.

 

 

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля