Бабаюрт районну администрациясыны башчысы Даниял Исламовну къутлаву

Аявлу къумукъ халкъым, «Ёлдаш» газетни гьаманлыкъ охувчулары!

2022-нчи йыл бизин гьарибизге гьар тюрлю ­янгылыкълар алып гелди: ёлугъувлар, сююнчлер ва талчыкълар. Оьтген йыл гелтирген къайгъыланы арты къысгъа болажакъгъа, янгы гелген 2023-нчю йыл бизге кёп сююнч, татывлукъ, бирлик ва парахатлыкъ гелтирежекге инанмагъа сюемен.

Бу ерде мен ёлбашчылыкъ этеген Бабаюрт районну ватандашларыны гьарисине магъа инанагъаны ва районну ичинде юрюлеген гьар ишде актив кюйде ортакъчылыкъ этегени саялы, гьакъ юрекден баракалламны билдирмеге сюемен. Неге тюгюл де, не ишде болса да, янгыз бирлик бизин алгъа элтежек.

Оьтген 2022-нчи йылда биз хыйлы ишлер этмеге болдукъ. Шоланы арасында айрыча районну 6 школасына толу кюйде ремонт ишлер этилгенни, 1 номерли Львовскийни, Гьасанайны ва Чанкаюртну орамларына асфальт тутулгъанны эсгерсем де таманлыкъ эте. Шо юртларда яшайгъан халкъ шо ишлени яшавгъа чыгъывун 50 йылланы боюнда гёзлеген эди. Оьтген йыл юртлуланы шо умуту да яшавгъа чыкъды. Умуми кюйде алгъанда, районну юртларында 20 чакъырымдан къолай ёллагъа асфальт тутулду, янгы бавлар, спорт имаратлар ачылды, адамланы яшавун бираз сама да енгил этмеге имканлыкълар яратылды. Озокъда, этмеге герек ишлер дагъы да кёп бар. Янгы етишип гелген 2023-нчю йылда да шо ишлени узатмагъа умутлубуз.

Аявлу къумукъ халкъым, кёп миллетли Бабаюрт районну ватандашлары! Бизин баш умутубуз – анадаш районубузну халкъларыны яшавун яхшы этмек, ону гьар боюн, гьар юртун юртлулар саялы тюрлендирмек. Сизин кёмегигиз булан шо уллу умутланы яшавгъа чыгъармагъа шайлы енгил болажакъ деп эсиме геле. Бир ташдан къала болмас дегенлей, халкъ учун этилеген гьаракатда инг башлап халкъны кёмеги герек бола. Мен шо кёмекни гьар гюн дегенлей гьис этемен ва сизге гьакъ юрекден баракалламны билдиремен.

Янгы 2023-нчю йыл барыгъызгъа да савлукъ, сююнч ва парахатлыкъ алып гелсин! Етишип гелген янгы йыл моллукъну ва татывлукъну йылы болсун!

Бабаюрт районну администрациясыны башчысы Даниял Исламов.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля