Ата-аналары булан ёлукъду

 

 

Алдагъы гюнлерде Дагъыстан Республиканы Башчысы Сергей Меликов Украина бойда юрюлеген хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ эте туруп игит кюйде жан берген къоччакъланы ата-анасы ва агьлюлери булан ёлукъгъан. Ол ёлугъув башлангъанча бир алдын игит уланланы эсделигине салынгъан суратларыны алдына гюл байламлар салгъан ва ёлугъувну ортакъчылары булан бирге бир минут шып болуп токътагъанлар.

 

– Шо хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этеген гьар-бир асгерчи – бизин халкъны милли игити деп ташдырып айтма толу гьакъыбыз бар. Ана Ватанны, агьлюсюню ва дос-къардашыны алдындагъы борчун  намусу булан кютюп, азиз жанларын къурбан этген уланлар оьзлени атларын шо игитлени сыдраларына даимликге язып къойгъанлар, – деген С. Меликов.

Эсгерилген ёлугъувда Буйнакск районну башчысы Уллубий Ханмурзаев ва Атланавул юртдан хас асгер гьаракатда жан берген къоччакъ уланлар  Ибрагьим Къоркъмасовну, Алибек Абсаматовну ва Ибрагьим Акъаевни ювукъ адамлары   ортакъчылыкъ этгенлер.

–  Сизин гьаригиз аявлу болгъан азиз адамыгъыздан даимликге айрылып, уллу тас этивге тарыгъансыз. Сизин уланларыгъыз, аталарыгъыз, эркъардашларыгъыз, агьлюлеригиз –  барысы да,  бугюн биз мунда къыйын гёрмей парахатлыкъда яшасын, яшлагъа тарбия-билим берип оьсдюрсюн,  оланы гележекдеги яшавуну гьа­йын этсин учун жанларын къурбан этгенлер. Оланы гьариси намарт хыяллы илбислеге къаршы ябушувну ал сыдраларында тартынывсуз кюйде токътап, оьзлер гьакъ герти игитлер экенин исбатлагъан, бизин эсибизден, оюбуздан таймас йимик уьлгю гёрсетип гетгенлер. Гьаманда йимик, биз инг алдын лап къоччакъ ва инг бажарывлу уланларыбызны тас этебиз –  деп узатгъан сёйлевюн, Дагъыстанны Башчысы оланы ювукъ адамларына теренден къай-гъырышагъанын билдире туруп.

Асгерчилени агьлюлери, ювукъ адамлары арагъа чыгъаргъан ва эсгерген бары да масъалалар тергевге алынгъан. Шолар шексиз кюйде яшавгъа чыгъарылажакъны да айтгъан.

 

Казим КЪАГЬРУМАН.

СУРАТДА: ёлугъувдан гёрюнюш.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля