Асгерден баракалла кагъыз гелген

 

 

Бугюнлерде Хумторкъали район администрацияны башчысы Айнутдин Зиявутдинов  хас асгер гьаракатыны ортакъчысы Абсолтан Черивов булан ёлукъгъан ва огъар оьзю къуллукъ этеген асгер бёлюгюню командири йиберген баракалла кагъызны тапшургъан.

 

«32748 номерли асгер бёлюкню командирини атындан Хумторкъали районну Къоркъмаскъала юртунда яшайгъан Украинаны боюнда юрюлюп турагъан хас асгер гьаракатыны ортакъчысы, рядовой Черивов Абсолтан Абдулмуслимовичге гьакъ юрекден баракаллабызны  билдиребиз.

Яшавлукъ учун стратегия янындан уллу агьамияты бар предприятиелени гьакъында маълумат жыймакъ муратда суратларын ва видеосуратларын чыгъармакъ учун Херсон областгъа гелген Евросоюзну ва Украинаны ватандашларыны бёлюгюн тутувда  гёрсетген къоччакълыгъы ва игитлиги учун баракалла айтабыз.

Асгер къуллукъдагъы  къыйынлыкълагъа ва тас этивлеге де къарамайлы, рядовой Абсолтан Черивов парахат, давсуз яшайгъанланы ва пачалыкъны  талапларын якълавда оьзюн къызгъанмай», – деп язылгъан  Абсолтан къуллукъ этеген асгер бёлюкню командири М. Рязанов йиберген разилик кагъызда.

«Бизин якълы яшлар асгерлик борчун намусу булан кютегенин биз билебиз. Олар булан Ватаныбыз оьктем бола. Бир тилевюм сизге, яшлар, оьзюгюзню сакълагъыз. Уьйде сизин дос-къардашларыгъыз къаравуллай», – деди А. Зиявутдинов,  Абсолтангъа баракалла кагъызны тапшура туруп.

 

Жават ЗАКАВОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля