Асгерге гюзгю чакъырыв юрюле

 

 

Алдындагъы гюнлерде район администрацияны башчысы Айнутдин Зиявутдинов юртланы башчылары, прокуратураны ва МВД-ни вакиллери,  юрт межитлени ва районну жамият  чалышывчулары булан бирликде, асгерге гюзгю чакъырывгъа байлавлу болуп генглешген жыйын оьтгерди.

 

Шонда ол юртланы башчылары асгерге чакъырывгъа байлавлу ишни асувлу кюйде юрютмейгенине де тергевюн бакъдырды.

– Юртну башчысы, булай алгъан заманда, асгерге чакъы­рылагъан уланланы барысында яхшы таный. Шолай болгъанда ол гьар чакъы­рылгъан улан булан айрыча сёйлемеге, англатыв иш юрютмеге герек. Асгерге чакъырылгъан адам юртда турмай  буса, ону документлерин яшайгъан ерине йибермеге герек, – деди районну башчысы, юртланы    башчыларыны ишине багьа бере туруп.

– Асгерге чакъырыла­гъан  яшланы ата-аналары булан айрыча лакъыр этмек де агьамиятлы, – деди оьзюню сёйлевюнде районну прокуроруну кёмекчиси Муртазали Алиханов да.

 

Жават ЗАКАВОВ

 

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля