Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

Спорт

Округну ярышлары биринчилей оьтгерилди

Округну ярышлары биринчилей оьтгерилди


      Авур атлетикадан 1995-нчи йылда тувгъан яшланы ва къызланы арасында Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну чемпионаты Бабаюртда биринчилей оьтгерилди. Ярышларда Дагъыстанны, Ингушетияны, Мычыгъыш Республиканы, Темиркъазыкъ Осетияны ва Ставрополь крайны яш атлетлери ортакъчылыкъ этди.

Милли лиганы кубогуна «Анжи-2» ойнай

Милли лиганы кубогуна «Анжи-2» ойнай


    Тюркияны Белек шагьарында «Анжини» эки де командасы («Анжи» ва «Анжи-2») гелеген сезонгъа гьазирлик гёре. «Анжини» экинчи жыйымыны вакътисиндеги оюнлардан къайры, Белекде милли лиганы кубогу да оьтгериле.

Грозныйдан – алтын медаллар

Грозныйдан – алтын медаллар


    Артдагъы гюнлерде Грозный шагьарны «Олимпийский» деген спорткомплексинде джиу-джитсу ябушувдан ачыкъ чемпионат оьтгерилди. Шо чемпионатда ортакъчылыкъ этген Бабаюрт районну ябушувчу школасыны тарбиялавчулары Завур Жантеголов, Али Багов и Салим Зубайылов яхшы натижалагъа етишмеге болгъан.

Волейболдан ярышлар

Волейболдан ярышлар


    Февраль айны 15-нде Къарабудагъгентни «Олимп» деген спорткомплексинде волейбол оюндан Афгъан давну ортакъчыларыны эсделигине багъыш­лангъан район ярышлар оьтгерилди. Ярышлар Къарабудагъгент район администрацияны кубогуна ес болмакъ учун оьтгериле эди. Адатлы болуп  битген бу ярышларда районну юртларыны волейбол оюндан командалары ортакъчылыкъ этдилер.

Тутушуп ябушувдан Дагъыстанны чемпионаты

Тутушуп ябушувдан Дагъыстанны чемпионаты


Гетген къаттыгюн республиканы тутушуп ябушувдан чемпионаты тамамланды. Чемпионатны биринчи гюнюнде Дагъыстанда гючлю гьисап этилеген кочаплар уьстюн гелди. Россияны яшёрюмлерини ярышларында савгъатлы ерлер къазангъан кочаплар биринчи болдулар.

 

Ильяс Бекболатовну уьстюнлюгю

Ильяс Бекболатовну уьстюнлюгю


Красноярск шагьарда Иван Ярыгинни эсделигине багъышлангъан турнирде Къаягент районлу кочап Ильяс Бекболатов биринчи ерни къазангъан. Эсгерилген турнир Россияны чемпионатына тенг гелеген, Россияны чемпионаты буса Европаны чемпионатындан да оьрге салынагъан пикруну  тутушуп ябушув спортну касбучулары барысы да дегенлей якълай.

 

«Анжи» милли лиганы кубогуна ойнай

«Анжи» милли лиганы кубогуна ойнай


Тюркияда гьазирлик гёрювню вакътисинде «Анжи», февраль айны 12-синден башлап, федерацияны милли лигасыны кубогуна аслу гьалда яшёрюмлени составы булан ойнажакъ. Милли лиганы командалары дёрт группагъа бёлюнген. А группада «Анжи», «Сибирь», «Шинник», «Тосно» командалар ойнайлар. 12-нчи февральда «Анжи» «Сибирь», 14-нчю февральда «Шинник», 16-нчы февральда «Тосно» булан ойнай.

Дина Къазаматова – округну чемпиону

Дина Къазаматова – округну чемпиону

       
           Дзюдо ябушувдан 1998–2000-нчи йылларда тувгъан къызланы арасында Нальчик шагьарда  Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну чемпионаты оьтгерилген. Магьачкъалада Али Алиевни атындагъы яшланы ва яшёрюмлени спорт школасындан Таргъу юртлу 14 йыллыкъ Диана Къазаматова 48 кило авурлукъда округну чемпиону болгъан.

Дагъыстанны чемпионаты оьтгерилди

Дагъыстанны чемпионаты оьтгерилди

    
   Артдагъы гюнлерде Бабаюртдагъы «Бабаюрт» деген спорткомплексде  самбо ябушувну тарбиялавчусу, самбодан халкъара даражалы устасы,  Россияны ва дюньяны чемпиону Макашарип Макашариповну эсделигине байлавлу болуп Дагъыс­танны ачыкъ чемпионаты оьтгерилди. Эсгерилген чемпионат оьтгерилегени экинчилей эди ва бу гезик чемпионатны къурумчулары ону Бабаюртда оьтгерегенлиги де негьакъ тюгюл. Айтагъаным, Бабаюрт районда ябушувланы гьар тюрлю къайдалары бек яйылгъан, уьстюнлюклер де ёкъ тюгюл. Шогъар йылдан-йылгъа районгъа гелтирилген алтын медаллар арта барагъаны да шагьат.

АЛИБЕК АЛИЕВ ЦСКА-да ОЙНАЖАКЪ

АЛИБЕК АЛИЕВ ЦСКА-да ОЙНАЖАКЪ

           
              18 йыллыкъ Алибек Алиев бу йылдан тутуп, Москвадагъы ЦСКА деген футбол командада ойнама башлажакъ. Алибек Магьачкъалада тувса да, жагьил яшавуну аслам янын Швецияда оьтгерген. Ол шо Скандинав пачалыкъны ватандашы да дюр. Огъар 5 йыл болагъанда ата-анасы Дагъыстандан Швециягъа гёчюп, Гётеборгдан 85 чакъырым ариде ерлешген гиччирек Венерсборг деген шагьарда  макан къургъанлар.

Яхшы натижа гёрсетген

Яхшы натижа гёрсетген


Дондагъы Ростов шагьарда ябушувланы грепплинг деген журасындан регионланы арасында оьтгерилген турнирде Къабарты- Балкъариядан, Мычыгъыш республикадан, Краснодардан, Осетиядан, Ростовдан ва Дагъыстандан 100-ден де артыкъ спортчулар ортакъчылыкъ этдилер. Буйнакск райондан баргъан спорт клубну вакиллери шо даражалы турнирде оьзлени лап яхшы гьазирлиги болгъанны малим этди.

Гьакъ юрекден къутлайбыз!

Гьакъ юрекден къутлайбыз!


Алдагъы гюнлерде Мексиканы Сантьяго де Керетаро деген шагьарында ябушувну тхеквандо журасындан дюньяны кубогун къазанмакъ учунгъу турнирде Россияны эргишилерден къурулгъан жыйым командасы алдынлыкъны гьеч гишиге къоймайлы, шексиз кюйде уллу уьстюнлюкге етишген.

Гетген йылны гьасиллерине гёре савгъатлангъан

Гетген йылны гьасиллерине гёре савгъатлангъан

Талатгюн, январ айны 20-сында, ДР-ни милли китапханасында гетген 2014-нчю йылда гёрмекли оьрлюклеге етген дагъыстанлы спортчуланы ва оланы тренерлерин, олай да республиканы спорт тармагъын оьсдюрювге айрыча къошум этгенлени шатлыкъны шартларында савгъатлав оьтгерилген. Инг алда Дагъыстанны физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан министри Магьаммат Магьамматов оьзюню сёйлевюнде гетген йыл  бизин республиканы спортчулары айрыча гёрмекли уьс­тюнлюклеге етишгени гьакъда билдирген.

КУБОКНУ  КЪАЗАНГЪАН

КУБОКНУ КЪАЗАНГЪАН

Санкт-Петербург шагьарда боксдан халкъара къурумну гьюрметли президенти Николай Никифоров-Денисовну савгъатына багъышлангъан Россияны кубогуну ярышлары 16-17 йыллыкъ яшланы арасында оьтгерилген. Ярышларда Россияны 28 регионундан 180 яш боксёр ортакъчылыкъ этген. 75 кило авурлукъда яхсайлы Тулпар Атаев финалда Къырым Республикадан гелген Игорь Викторовну утуп, Россияны кубогуна ес болгъан. Тулпар шо ярышларда беш ёлугъувда уьстюн гелген.

 

 Важные новости

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA