Жагьиллер сынала

Бу айны 4-нде Сыктывкар шагьарда спортну авур атлетика журасындан  алдынлыкъны алмакъ учун оьтгерилеген ярышлар башлангъан.

Дагъыстанны физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан министерлигини  прес-къуллугъу бизге билдиргени йимик, шо ярышларда бизин республиканы атындан дёрт спортчу ортакъчылыкъ эте. Демек, Ислам Белиевге 55 кило авурлукъда, Арсен Идрисовгъа 73 кило авурлукъда, Шамил Бинаталиевге ва Алигьажи Гьажиагьматовгъа 81 кило авурлукъда юрюлеген  сынавларда штанганы гётеривде оьз­лени усталыгъын ва  бажарывлугъун  гёрсетмеге  имканлыкъ берилежек.

ДР-ни авур атлетикагъа къарайгъан федерациясыны  вице-президенти Омар Назиров мухбирлеге баянлыкъ берегенде билдиргени йимик, бизин  республиканы жыйым командасына къуршалып, ярышларда ортакъчылыкъ этеген спортчуланы барысына да  алдына медаллар къазанмагъа борч этилип  салынгъан. Шолайлыкъда, олар бизин республикада авур атлетика оьсювню  ёлунда экенин исбатламагъа тарыкъ.

Авур атлетикадан 23 йыл  чагъына  етишмеген жагьиллер сыналажакъ  шо  ярышлар бу айны 10-у болгъунчагъа  узатылажакъ.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ