Макътавлукъну залына язылажакъ

Маълумат  къуралларында билдирилегени йимик, тутушуп ябушувдан эки керен Олимпия оюнланы чемпиону болгъан  дагъыстанлы кочап Мавлет Батыровну аты  спортну ябушув журасыны дюнья берлешивюню (UWW) Макътавлукъ залына язылажакъ.

Эсгерилген бирлешивню ёлбашчылары  шо гьакъда бизин кочапгъа хас кюйде билдирген. Шо агьвалатгъа  багъыш­лангъан шатлыкълар Францияны тахшагьары Парижде  бу йылны август айыны 5-нде оьтгерилежек. Белгили экени йимик, шо гюн  Олимпия оюнланы барышында  тутушуп ябушувдан  тогъатартывлар  башланажакъ.

Шо гьакъда айта туруп, Мавлет Батыровдан  алда Али Алиев, Загалав Абдулбеков, Владимир Юмин, Бувайсар Сайтиев ва Юрий Шагьмуратов йимик белгили дагъыстанлы кочаплагъа да шолай гьюрмет этилгенин айрыча эсгермеге тюше.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ