Ж.А. Къоркъмасовну эсделигин даимлешдирмекни гьакъында

Аты унутулмажакъ…

           Бу йылны октябр айыны 1-нде халкъара оьлчевдеги пачалыкъ ва жамият чалышывчу Жалалутдин Аселдерович Къоркъмасов тувгъанлы 136 йыл тамамлана.

              Асрулар бою унутулмас къысматы булангъы бу адам булан, Да­гъыстангъа янгыз ёлбашчылыкъ этивю тюгюл, бир вакъти колония болгъан областны пачалыкъ гьисапда къуруву да байлавлу.

Ж. Къоркъмасовну гьаракаты булан республиканы гьали болгъунча сакъланып тургъан оьзюню топуракъ ва денгиз дазулары генглешдирилди, тахшагьары мекенлешдирилди, КОР къурулду: 1921-нчи йылда КОР-ну къурулушунда бизин республика Россия Федерацияда биринчилей загьмат фронтдагъы уьстюнлюклери учун биринчи оьр орден булан савгъатланды.

          Ж. Къоркъмасов Дагъыстанны тарихинде къурулгъан биринчи Конституциясыны башында токътады.

Бу оьзюню заманыны лап да оьр билимли адамы булан республика аякъгъа турагъан, оьсеген бары да тармакъларда модернлешеген ХХ асруну 20-нчы йыллары булан байлавлу. Ол бютюнсоюз ва халкъара оьлчевлерде пачалыкъланы, халкъланы, оланы экономика ва маданият яндан ювукъ болувуну башында токътагъан эди. Ону яшаву гелеген наслулар учун уьлгю болуп къуллукъ этди.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля