Яшёрюмлер де ортакъчылыкъ этмеге бола

Алдагъы жумада январ айны 30-ндан февраль айны 1-не ерли Москвада «Алдынлыланы гьаракатыны» («Движение первых») 2-нчи съезди оьтгерилди. Шо гьакъда Дагъыстан Республиканы Башчысыны кёмекчиси, «Алдынлыланы гьаракатыны» Дагъыстандагъы ерли советини председатели Людмила Сайитова «Дагестан» деген маълумат агентлигинде оьтгерилген прес-конференцияда  хабарлады.

 

Прес-конференцияда «Алдынлыланы гьаракатыны» яшёрюмлерини советини председатели Абдулмалик Абдуллаев, студентлени бирлешивюню гьаракатчысы Алия Магьамматова ва ата-аналаны бирлешивюню вакили Анна Папакина ортакъчылыкъ этди.

Л. Сайитованы сёзюне гёре, Москвада ВДНХ-да болгъан съездни ачылывунда Россияны 89 регионундан 3 минг адам ортакъчылыкъ этген. Дагъыстандан 15 делегат баргъан. Олар барысы да съездни парадында ортакъчылыкъ этген. Съездни барышында гетген йылны гьасиллери чыгъарылгъан ва бу йылда этилме гёз алгъа тутгъан ишлени гьакъында айтылгъан. Шолай да «Алдынлыланы гьаракатыны» Уставына алышынывлар этилген. Съездни ахырынчы гюнюнде Россияны Президенти Владимир Путин ортакъчылыкъ этген.

Л. Сайитова эсгерген кюйде, яшёрюмлени къурумуну Уставында этилген алышынывлагъа гёре «Алдынлыланы гьаракатында» 25 йыллыкъ чагъына ерли яшёрюмлер ортакъчылыкъ этмеге бола.  Алда 6-18 йыллыкълар булан дазулана эди.

Шо гьара­кат къурулгъанлы 1 йыл бола. Ону ишине гетген  йылны ичинде 4,7 миллион яшлар ва уллулар  къошулгъан, 650 насигьатчы, 49 яшланы ва яшёрюмлени къурумлары  ортакъчылары болгъан. Этген ишлени арасында 12 тюрлю агъымларда 250 бютюнроссия проектлер бар.

Эсгерилген гьаракатны ортакъчыларындан 50 минг адам «Тарихни сакълав-чулары» деген бю­тюнроссия проектде ва башгъаларында ортакъчылыкъ этген.

Прес-конференцияны барышында Л. Сайитова Дагъыстандан «Россияны наслулары»  деген форумну «Агьлю рецептлери» деген конкурсунда биринчи ерни алгъан Къазанбиевлени агьлюсюне Агьлюню йылыны ачылывуну ортакъчысыны дипломун ва «Сапардан да артыкъ» деген проектни сертификатын тапшурду.

 

П. БЕКЕЕВА.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля