Янгы жамият совет яратылды


Бу йыл февральны баш гюнлерини биринде янгы къурулагъан Буглендеги жамият советини 1-нчи къурум генгеши болду. Шону ишинде район жамият палатасыны председатели З. Асгьабов, ону заместители В. Адилханов, ерли администрацияны, юрт жамиятны, ерли больницаны, школаны вакиллери ва ругьанилер ортакъчылыкъ этдилер.

 

Жыйынны гиришив сёз булан ачып, З. Асгьабов гележекге район палатасы не йимик ишлер булан машгъул болма белсенгенни суратлады, жамият къурумларыны не затлагъа ихтиярлары барны ва оланы уьстюне салынагъан борчланы арив англатып берди.

– Биз юртларда оьз юртуну ва жамиятыны къысматына бек жаны авруйгъан, жигерли, адилли ва гьаракатчы ёлдашлар шо советлеге сайланып алынгъанны сюебиз. Халкъгъа тиеген бары да масъалаланы чечивню ёлунда олар ерли гьакимиятгъа кёмек этмеге ва огъар тийишли кююнде талаплар салмагъа да тавакал этеген адамлар болмагъа тюше, – деди З. Асгьабов.

Генгешде гёзден гечирилме тюшеген гюнлюк масъаланы арагъа салып ойлашывну барышында В. Адилханов, юртну гьакими М-Д. Загьратуллаев, Буг­лендеги спорт школаны директору Д. Солтанов, жамиятдан вакиллер М-Н. Камалутдинов, А. Мусаев, межитден вакил И. Солтанов чыгъып сёйледилер, юртну гьалына тиеген лап агьамиятлы масъалалагъа гёре оьз пикруларын малим этдилер.

Умуми списокгъа гёре артда генгеш­ни ортакъчылары янгы советге 9 адамны сайладылар. Сонг 1-нчи къурум генгешинде Буглендеги янгы жамият советни башчысы этилип Далгьат Солтанов бир гёнгюлден сайланды.

 

Абдулла БУГЛЕНЛИ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля