Рузнама къурулажакъ


Бу агьвалатны оьлчевюнде минис­терликлени, ведомстволаны ва башгъа къуллукъланы муниципалитет-респуб­лика, уьлке, дюнья  оьлчевде сессияны ортакъчылары  «Айны агьвалатын», «Кварталны агьвалатын», «Ярым йылны агьвалатын» ва «Йылны агьвалатын» сайладылар. Олай да, ишни яшавгъа чыгъарагъан гьакимлик къурумланы ва башгъа къурумланы гьар тюрлю чаралар оьтгеривдеги талаплары гьисапгъа алынды.

«Россияны халкъларыны ассамблеясы» деген Бютюнроссия жамият къурумну советини председателини заместители Ирина Галанова билдирген кюйде, сессияны биринчи масъаласы – маълумат тезликде тувагъан, тез язылагъан, регионну оьсювюне болушлукъ этеген янгы аралыкълар яратмакъ. И.Галанованы пикрусуна гёре, адамланы кёплери ялгъан маълуматны кюрчюсюнде оьзлер-оьзлени алдаталар, балагьгъа тарыйлар.

Бугюн гьар кимге оьзюню ведомствосунда, компаниясында, территориясында болагъан агьвалатгъа ким жавап берегенни билмеге имканлыкъ бола. Янгыз оьзю учун тюгюл, шо маълуматны натижасын къоллама къайсыбыз да болажакъбыз. Разилешмей болагъан маълумат агъым четимлик тувдура. Болагъан чараны гьакъында халкъ о чара болгъан сонг биле.

Не йимик чаралар оьтгерилегени, не масъалалар чечилегени арагъа салынып ойлашылды, гьар тармакъ печат министерлик булан нечик бирлешип ишлейгени аян этилди.

Эки гюнлюк сессияны барышында Дагъыстанда болажакъ агьвалатланы рузнамасы, олай да Дагъыстанны маълумат политика картасы къурулду.

 

А. Гьамзаев.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля