Янгы китап тюкен ачылды

Россияны печатыны гюнюню алдында Магьачкъаладагъы Милли китапхананы 1-нчи къабатында «Дагъыстан» деген издательство уьюню китап тюкени ачылды. Шону ачылывуна багъышлангъан чарада Дагъыстанны Гьукуматыны председатели А.Абдулмуслимов ортакъчылыкъ этди.

 

Тюкенден айлана туруп, «Дагъыстан» деген издательство уьйню ёлбашчысы Умаросман Гьажиев къонакъланы артдагъы эки йылны ичинде  чыкъгъан  китаплар булан таныш этди. Мунда тюрлю-тюрлю тиллерде чыкъгъан китаплар булан янаша, янгы ва мукъаятлы чыкъгъан Дагъыстанны халкъ шаирлери Фазу Алиеваны ва Расул Гьамзатовну китаплары генг кюйде ерлешдирилген.  Оланы тиражлары 500-ден 10 мингге етише.

– Гележек наслу шулай китапланы гёрме герек. Адамлар китап охувгъа къайтажагъына инанаман ва шону генг кюйде аян да этебиз. Шону учун да, алдагъы йыллардан эсе, бу йыл китапланы артыкъ этип чыгъаргъанбыз. Китапханагъа гелген охувчулар ва къонакълар тарыкълы китапны бизин тюкенден тапма болажакълар, – деди оьзюню сёйлевюнде У.Гьажиев.

– Биз китап чыгъарыв тармакъны сакъламакъны гьайын этме герекбиз, – дей А.Абдулмуслимов. – Шо элибизни милли аманлыгъы болуп токътай. Дагъыстан охуйгъан рес­публикаланы бириси. Бугюн биз арив онгарылгъан тюкенни ачабыз, шоланы санаву артмакъны гьайын дагъы да этежекбиз.

Р.Гьамзатовну 100 йыллыгъына орус ва авар тиллерде гьариси он том болуп китаплары биринчилей чыгъарыла, бары да 85 минг тираж бола. Олар нечик де чыкъмагъан, савгъат этип болагъан кюйде накъышланып этилинген, шо буса бизин печат къурумну бажарывлугъун гёрсете. Китаплар чыкъды, гьали шоланы охувчулагъа «етишдиривню» гьайын этме герек.

Шондан сонг Россияны печатыны гюнюне багъышлангъан чара оьтгерилди. Бугюнлерде Дагъыстанда 245 печат ва маълумат къураллар ишлей, басмаханаларда Дагъыстанны 13 тилинде 140 газет чыгъа.

А.Абдулмуслимов журналистлени Дагъыстанны Башчысы С.Меликовну атындан къутлады ва редакцияланы 43 вакилине  Дагъыстанны Гьукуматыны Гьюрметлев грамоталарын, Баракалла билдиреген кагъызларын тапшурду.

 

Бизин мухбирибиз.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля