Яйсан ай булан байлавлу халкъ сынавларындан

Яйсан айны башында да къарлыгъачлар исси якълардан къайтып битмеген буса, язбаш салкъын болажакъ деп къаравулламагъа ярай.

Яйсан айны башлапгъы гюнлеринде кёк кёкюрей буса, яй исси болажакъгъа, шону булан бирге, къоз тереклер де мол тюшюм бережекге  ёрала.  Эгер де  къаргъа кавгъа тюшюп кирине  буса, шо да чакъ  исси болажакъны  белгиси болуп токътай.  Шондан къайры да яйсан айда гечелер юлдузлу буса, ашлыкълар   тизив тюшюм бережек деп де айтыла.