В. Путинге Президентни шагьатнамасы тапшурулду

Март айда оьтген президент сайлавларда В.Путин 4 кандидатны арасында, 87,28 процент тавуш алып, янгы болжалгъа сайланды. 16-нчы апрелде Россияны сайлав комиссиясыны (ЦИК) ёлбашчысы Элла Памфилова Владимир Путинге Президентни шагьатнамасын тапшурду.

 

– Кёп савболугъуз, барыгъызгъа да сайлавланы къурумлу кюйде оьтгергенигиз учун баракалламны билдирме сюемен. Сайлав комиссиялар, ерлерден башлап, ЦИК-ге етишгенче биригип ишледигиз. Сизин ишигиз къыйынлы ва четим эди. Тек шо элни ич ишлерин мекенлешдирмек учун этилди, сиз де шону уьстюнлю кюйде кютдюгюз, – деди В. Путин, шагьатнаманы ала туруп.

7-нчи майда Президентни гележек болжалгъа ишлеме башланывуна багъышлангъан чара (инаугурация) оьтгерилежек.

 

Бизин маълумат.