Тазалыкъ болдурула, тереклер орнатыла

Белгили экени йимик, бугюнлерде савлай уьлкеде  «Марафон зелёных дел» деген гьаракат юрюле.

Бютюнроссия оьлчевюнде юрюлеген  шо гьаракатгъа оьзлени муаллимлери булан бирче охув ожакъларда билим алагъан уланлар да, къызлар да къуршалып, айрыча жагьлыгъын гёрсете. Шо гьакъда бизин рес­публиканы шагьарларыны ва районларыны  билим берив управлениелерини Telegram-каналларында маълуматлар ерлешдирилген.

Бу йыл май айны 25-нден тутуп, июн айны 5-не ерли узатылажакъ шо гьаракатны оьлчевюнде оьтгерилген  чараланы  барышында охув ожакъланы  айланасында тазалыкъ болдурулагъандан къайры да, тереклер орнатыла. Шо иш торайып гелеген яшланы айлана якъны къоруп сакълавгъа къуршамакъ  учун оьтгерилеген гьаракатны аслу муратларындан бириси болуп токътай.