ТАРГЪУ РАЙОН БОЛСУН ДЕЙ


Белгили кюйде, Дагъыстанны парламенти Магьачкъала шагьарны статусун алышдырма токъташгъан. Язбашгъы сессияда тийишли закон къабул этилген сонг, тахшагьардагъы районлар бары да ихтиярлары булангъы онгача муниципал къурулувлагъа айланажакъ. Тек  Халкъ Жыйынны къарарына гёре тюрленивлени оьтгергенче,  шагьар администрация бу масъалагъа байлавлу башлап ерли халкъны пикрусун, янашывун сорап-ахтарып билме герек.

Шо къараргъа асасланып, Таргъу, Кахулай ва Албёрюгент юртланы жамаатлары, шагьар жыйынны депутатларыны разилиги де булан сиптечи группаны къуруп, халкъны арасында янгы районну  айланасында ачыкъ тынглавлар оьтгерме  тапшургъан. Шо тапшурувгъа гёре сиптечи группаны гьаракаты булан февраль айны 1-нде Албёрюгент школаны уллу спортзалында жыйын болду. Ачыкъ тынглавлагъа уьч де юртдан 600-ден де артыкъ адам гелген эди.

Жыйында биринчилерден болуп сёйлеген Таргъу тамазаланы советини вакили Вагьит Вагьитов янгы муниципал къурулувну шагьар учун да, ону айланасындагъы юртлар учун да не  йимик пайдасы барны ачыкъдан англатды, районгъа къайсы юртланы къуршама гёз алгъа тутулгъанын эсгерди.

– Таргъу районгъа Албёрюгентни, Кахулайны, Таргъуну, Агъачавулну, Ленингентни, Семендерни, Шамхал-Тирменни, Шамхалны, Богатырёвканы, Красноармейскоени, Солакъны, Чечен-атавну гийирме таклиф этебиз. Бу юртларда къумукълардан къайры, ногъайлар, аварлар, даргилер, оруслар да яшай. Халкъны умуми санаву 100 минг адамдан да  артыкъ. Район администрация буса Таргъуда ерлешме герек. Шо тюз де, адилли де болур, – деди ол.

– Мен тезден берли Таргъу районну къурмакъны яныман. Тек шо масъала  бир жумадан чечилерми яда бир айдан чечилерми, мен сизге мекенли айтып болмайман, – деп башлады оьзюню сёйлевюн Магьачкъала шагьарны Совет район администрациясыны башчысы Магьмут Амиралиев.  –Тек бугюн этилген ишлени айтсам, Дагъыс­танны Гьукуматыны къарары булан юртагьлюлеригизге  яшавлукъ уьйлер къурмакъ учун Хумторкъали  райондан 200 гектар ер гёрсетилген.

Гьар жыйында йимик, бу мажлисде де Кахулай жамият советни башчысы Залимхан Валиевни сёйлевю маъналы ва таъсирли болду. Ондан къайры сёйлеген Арсланали Зайналов, Абдулкъасум Болатов, Зайнутдин Сулейманов, Магьаммат Абдуллаев ва оьзгелери де янгы районну къурмакъны яны экенни ташдырып айтдылар. Жыйынгъа гелген чакъы халкъ къол гётерип, бир тавушдан  оланы пикрусун якълады. Ачыкъ тынглавларда къабул этилген къарар Дагъыстанны Башчысына, республиканы Халкъ Жыйыныны ва Гьукуматыны ёлбашчыларына, шагьар администрациягъа етишдирилежек.

 

 

Алав Алиев.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля