«СОЧИ-2022»

Новости Ёлдаш
25 июня 2022 в 11:26 37
Магьачкъаладагъы яшланы чебер школасыны охувчулары «Сочи-2022» деген IV халкъара конкурсда ортакъчылыкъ этген. Яшлар этген суратланы конкурсу Сочиде июн айны 17-синден 21-и болгъанча оьтгерилген.

Дагъыстандан баргъан яшлагъа дарс беривчю Сайи­мат Бариева ёлбашчылыкъ этген. Школаны охувчусу Камила Мифталиева безен­дирив инчесаниятдан биринчи ерни алгъан ва огъар алтын медаль тапшурулгъан. Самира Мифталиева да биринчи ерге ва алтын медальгъа ес болгъан.