Сирияны делегациясы – Дагъыстанда

«Биз парахатлыкъны, давсузлукъну тайышмай якълайгъан Сирияны ёлбашчыларыны Россияны якълаву булан халкъара террорчулукъгъа къаршы ябушагъанына разилик билдиребиз. Яратгъаныбыз бизге шо ябушувда гюч, къуват ва савлукъ берсин. Шу сизин сапарыгъыз Дагъыстан Республиканы Сирия Арап Рес­публика булангъы гуманитар, маданият аралыкъланы яхшылашдырывгъа бакъдырылгъан деп гьисаплайман.


Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатиповну къасты, республикада ватандашланы динине ва миллетине къарамайлы, оланы бирлигин ва аманлыгъын болдурмакъгъа бакъдырылгъан», – деген ДР-ни Гьукуматыны Председатели.


«Дагъыстанны Гьукуматыны савлукъ сакълав идараларда савлугъун камиллешдирмек учун Сирияны дав юрюлген ерлериндеги яшланы группасын къабул этмек деген чакъырывну таклиф этген. Олай да, Россияны МЧС-и муфтият булан бирликде Сириягъа гуманитар кёмек этмеге гьазирленип тура. Сизин сапарыгъыз да яшёрюмлеге исламны байлыгъын терен англамагъа кёмек этежекге инанма сюебиз», – деген дагъы да А.Гьамитов.


Шайых Магьаммат Абдус-Сатар Ас Сайит оьзюню янындан Сирияны делегациясына Дагъыс­тангъа гелме, дагъыстанлылагъа Сирияда болуп турагъан гьалны гьакъында англатыв берме имканлыкъ бергени саялы, Дагъыстан Республиканы Башчысына, ДР-ни Гьукуматына, олай да муфтийи Агьмат гьажи Абдулаевге баракалла билдирген. «Онда юрюлеген дав сыйлы дав тюгюл, агъа-инини оьлтюреген дав. Дагъыстангъа гелмеклигибизни себеби – Сирияны халкъына этеген кёмегигиз саялы сизге баракалла билдирмек. Бизин давда Россия ва ону Президенти В.Путин тутгъан ёлгъа, ол бизин ябушувну маънасын англайгъанына оьр къыймат беребиз, олай да экстремизм ва террорчулукъ идеологиягъа къаршылыкъ билдирегенни билебиз. Тийишли заманда сиз бизин якъладыгъыз», – деген шайых.


Сирияда тувулунгъан гьалгъа къыймат, англатыв бере туруп, ол айтгъан кюйде, дав башлангъынча алда межитлени ва килисаланы арасында къаршылыкълар болмагъан. Сирия Арап Республика ва Дамаск ислам динни, исламгъа чакъырыв юрюлеген, этилеген центры гьисаплангъан. Магьаммат Абдус-Сатар Ас Сайит айтгъан кюйде, онда ябушагъан террорчулар ерли, миналы халкъ тюгюл.


«Сизин кёмегигиз булан биз террорчулукъгъа къаршылыкъ билдиребиз. Жигьат – янгыз оьлтюрювге бакъдырылмагъан, о яратывчулукъ да дюр. Яратывчулукъ булан машгъул болма сюегенлер уьйлер ишлесин, больницалар, школалар ишлесин. Шо бола жигьат.


Сириялылар террорчулукъну бары да азабын чекдилер. Олагъа бирлешип, террорчулукъну къайгъыларына къаршы турмакъны ёрайман. Шо саялы бугюн биз мундабыз ва Россия булан шо яманлыкъгъа къаршы маълумат ёлда ябушма гьазирбиз», – деген Сирия Арап Республиканы дин масъалалагъа къарайгъан министри.


А. Гьамзаев.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля