Школагъа ремонт этилежек

Алдагъы  гюнлерде Бабаюрт районгъа иш сапары булан билим берив ва илму министрини заместители Халит Нюрмагьамматов гелди. Ону гелмеклигини аслу мурады – къыйын шартларда яшлар охуйгъан Советское юртдагъы школаны бек бузукъ гьалы булан байлавлу эди.

 

Халит Нюрмагьамматов идараны гьалын тергеп чыкъгъан сонг, охувчуланы ата-анасыны комитетини ва юрт жамиятны вакиллери булан ёлугъуп лакъыр­лашды. Гетген охув йыл башлангъанда, райондагъы охув шартлагъа жавап бермейген школаланы комиссия тергеген сонг, эсгерилген школа бузукъ гьалда деп токъташдырылгъан.

Шо юртда янгы школа къурувну масъаласы 2022-нчи йылда башланып, Дагъыстанны Гьукуматы шону къурмакъ учун этилеген проект-смета документлени онгарма  10 миллиондан артыкъ акъча чыгъаргъан эди. Школаны бинасы къурулажакъ топуракъны масъаласында четимликлер тувулунгъангъа гёре, о маялар да къайтарылды.

Халит Нюрмагьамматов юртну жамияты булан этген ёлугъувну гьасилин чыгъара туруп, школаны ярашдырмагъа тийишли гёрегенни ва шогъар къаралажагъы, ону булан бирге район администрацияны бюджетинден акъча маялар да гёрсетилежеги гьакъда айтды.

Шондан къайры да, школа къурулма герек топуракъны масъаласын чечив районну ёлбашчысыны тергевюню тюбюнде болажакъны билдирди. Шо масъаланы чечген ва проект–смета документлер онгарылгъан сонг билим берив ва илму министерлиги школаны 2025-2028-нчи йылларда къурулажакъ школаланы федерал ва регион бёлюгюне къошмакъ учун гьаракат этежек.

 

Оьз мухбирибиз.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля