Россияны Пачалыкъ Советини генгеши

Барыбызгъа да, айрокъда регионларда тувулунагъан масъалалагъа оьрден нечик буйрукълар болур экен деп къарамайлы, къурумлу кюйде янашып ишлеме тарыкъ. Кёбюсю регионланы шо яндан алдагъы йыллардан берли топлангъан сынаву бар. Бугюн шо сынавланы тындырыкълы къоллап бажармакъны агьамияты артгъан. Шону учун да бу генгешде Пачалыкъ Советни членлери ортакъчылыкъ этегени булан бирче федерацияны субъектлерини ёлбашчылары да, Пачалыкъ Советни насигьат берив комиссиясыны членлери де ортакъчылыкъ эте», – деп билдирген В.Путин.

Ол дагъы да булай деп эсгерген: «Гьар регионда, гьар-бир яндан оьз имканлыкъларын ахтарып, оланы нечик къоллама тарыкъ экенин токъташдырып иш гёрмесе бажарылмай.

Экономика оьсювню ва интеграцияны комиссиясы, башында Игорь Иванович Шувалов да булан Федерацияны субъектлери булан тыгъыс байлавлукъ юрютюп, кризисге къаршы чараланы яшавгъа чыгъарывун болдурма тарыкъ. Шо комиссиягъа губернаторлар да къуршалма герек».

Уьлкени Президентини сёзлерине гёре бюджет маяланы экономия этивде оланы асырап харжламакъ, бек ти­йишли ерлеге къолламакъ аслу ер тута. Демек, акъча маялар ватандашланы социал якълавдан уьзюрюлерин, пачалыкъдан кёмек къаравуллайгъанларын таъмин этме тарыкъ.

«Регионланы бюджет политикасында къолланмай турагъан  онгайлыкълары къайсында да бар. Олагъа аслу тергев берме герек. Маяланы асырап къоллама тарыкъ. Аслу программаланы яшавгъа чыгъармакъ учун оланы инг тарыкълыларын ахтарывда вакиллик къурумланы депутатлары, политика партиялар, жамият къурумлар, гьатта ватандашлар булан да гьаллашма тарыкъ», – деп тамамлагъан оьзюню сёйлевюн Президент В.Путин.

 

 

Дагъыстанны Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны прес-къуллугъу.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля