Маданият министерлиги йылны гьасиллерин чыгъара

Арбагюн Магьачкъаладагъы милли китапханада Дагъыстан Рес­публиканы маданият министерлигини ва огъар табии къурумланы оьтген 2014-нчю йылда оьтгерген чараларыны жамын чыгъармакъ учун  коллегиясыны жыйыны оьтгерилди. Эсгерилген жыйында ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов, ДР-ни Гьисап палатасыны председатели Билал Жагьбаров, ДР-ни Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов ва башгъалар ортакъчылыкъ этди.

 


Жыйынны башында маданиятны къуллукъчуларына Россия Федерацияны ва Дагъыстан Республиканы пачалыкъ савгъатлары тапшурулду.

2014-нчю йылда Маданият министерлиги оьтгерген ишлени жамын чыгъара туруп,  инчесаният усталыкъны, мердешли халкъ маданиятны, китапхана ва музей къуллукъну якълавну ва оьсдюрювню, дагъыстан халкъланы маданият варислигини, юбилей чаралагъа гьазирлик гёрювню, гьалиги авторланы ва йыравланы яратывчулугъун якълав масъалаларыны уьстюнде айрыча токъталды.

ДР-ни маданият министри Зарема Бутаева эсгерген кюйде, бизин респуб­ликабызда оьтгерилген «Гьалиги шартлардагъы регион политикада маданият ва экономика» деген Бютюнроссия маданият-инвестиция форуму инг агьамиятлы ва гёрмекли агьвалат болгъан. Шолай да, 2014-нчю йылда бизин республика Россияны ва савлай дюньяны маданият яшавуна къошулгъанлыгъы маданият тармакъда бирлешип чалышгъанлыгъыбыздан гьасил болгъан.  Бизин маданият коллективлерибизни тыш пачалыкъланы маданият чараларында ортакъчылыкъ этегенлиги ва оланы къайтарыш ортакъчылыгъы шону исбатлагъан.

Йылны узагъында кёп санавда халкъара маданият фестиваллар, концерт гёрсетивлер, выставкалар оьтгерилген. Бизин республикабызны 52 районунда маданиятны мердешли центрлары ачылгъан, оланы биналары янгыртылгъан. Шолай да, маданият объектлер къоллавгъа берилген. 2015-нчи йылда да бу ишлер узатылажакъ.

Савлай пачалыгъыбызны оьлчевюнде оьтгерилежек Дербент шагьарны 2 минг йыллыкъ юбилейини алдында «Дербент на перекрёстке цивилизаций», «Голос вечности», «Шёлковый путь», «Кавказский базар» деген чаралар оьтгериле. РФ-ни маданият министерлиги булан бирликде ЮНЕСКО-ну якълаву булан бу йылны июль айында  Парижде Да­гъыстанны ва Дербентни гюнлерин оьтгеривге байлавлу сёйлешив болгъан.

ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов савлай министерликни ишине яхшы багьа берген сонг: «Республикабызда амалгъа гелген маданиятны мердешли центрлары ватандашлар, айрокъда яш наслу бош заманын къужурлу ва пайдалы кюйде оьтгерип болагъан центрлагъа айланма тарыкъ.  Яш наслуну бай дагъыстан маданиятны кёмеклиги булан тарбияламагъа, герти инчесаният булан таныш этмеге герек. Шо заман оланы терс ёлгъа бирев де бакъдырма болмажакъ», – деди.

 

Бизин мухбирибиз.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля