Район тирети башлангъан

 

 

Алдагъы гюнлерде Буйнакск районну юртларында  иш гёреген 14 охув ожагъында билим алагъан яшлар къуршалып, «Футболну школа лигасыны» оьлчевюнде ярышлар башлангъан. Эсгерилген районну билим берив управлениесини Telegram-каналында шо гьакъда билдириле.

 

Белгили экени йимик, «Футболну  школа лигасы» Россияны футбол союзу яшавгъа чыгъарагъан проектни аслу бир пайы болуп токътай. Шо проектге гёре юрюлеген ярышларда 8 йылдан тутуп, 15 йыл битгинчеге чагъындагъы яшлар ортакъчылыкъ эте. Ачыкълашдырып айтгъанда, яшлар янгыз оьзлени тенглилери булан тогъатарталар.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ.