«Къоччакълыкъны дарслары» оьтгерилген

 

 

Белгили экени йимик, бугюнлерде Уллу Ватан давну йылларында Кавказны немец елевчюлерден толу кюйде эркин этилгенли 80 йыл  тамамлана.

 

Шо тархгъа багъышланып, Хасавюрт районну охув ожакъларында «Къоччакълыкъны дарслары» оьтгерилген. Торайып  гелеген  яшланы  патриот ругьда тарбияламакъ, олай да тувуп оьсген элине гьасиретликни  тувдурмакъ муратда тарих дарсланы муаллимлери юрютген шо гьаракатларда бизин халкъ гёрсетген къоччакълыкъны гьакъында айтылгъан.  Шону булан бирге охувчу яшлагъа тарихи бетлерин ачыкъ  этеген докуметли фильмлеге къарамагъа имканлыкъ берилген. Хасавюрт районну билим берив управлениесини Telegram-каналында шо гьакъда билдириле.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ.