Мансур — биринчи ерде

25-29-нчу мартда Москвада ушу-саньда ябушувдан Россияда биринчиликни алмакъ учунгъу ярышлар оьтгерилди. 12-13 йылланы арасындагъы ярышларда 28 региондан гелген 300 яш спортчу ортакъчылыкъ этди. Дагъыстанны командасы республикада савгъатлы ерлени алгъанлардан къурулгъан эди.

 

Бу гезик де яшлар халчада оьзлени бажарывлугъун гёрсетди. Шоланы арасында 52 кило авурлукъда ябушгъан Мансур Гьадисов биринчи ерни алды.

Бу Мансурну биринчи уьстюнлюгю тюгюл, ол бир нече керен Дагъыстанны, Къыбла федерал округну чемпиону, Россия оьлчевдеги ярышларда алдынлы ерлени алып тура. Гележекде яш спортчубузгъа дюнья оьлчевдеги оьрлюклени алмакъны да ёрайбыз.

 

Бизин мухбирибиз.