Макътавлу мердешлени узата

Уллу Ватан давну йылларында фашист елевчюлени намарт черивлерине къаршы игитликни оьр даражалы уьлгюлерин гёрсетип ябушгъан ата-бабаланы макътавлу ишлерин узата туруп, Ватаныбызны бугюнгю къоччакъ якълавчулары да Украина бойда орунлашгъан халкъара миллетчилерден уьст болма белсенгенлер.

 

Буйнакск районну Оьр Къазаныш юртунда 1988-нчи йылда тувуп, яш ча­гъын­данокъ гьар не ишни де тюбюне гирип, теренден билме муштарлы болуп оьсген Абдулбарит Атаев торая туруп спортну ушу-саньда журасы булан да иштагьлана. Ябушувну шо къайзасындан ол спортну устасы да болуп токътай. 2006-нчы йылда ата юртундагъы 1 номерли школаны яхшы охуп тамамлагъан сонг ол Магьачкъаладагъы фи­нанс коллежге тюше. Охувлары битгенде Абдулбарит асгерде къуллукъ этме чакъырыла ва Санкт-Петербург шагьарда борчларын намуслу кюйде кюте. Абдулбарит Атаев 2007-нчи йыл контракт байлап Мычыгъыш Республикадагъы асгер бёлюклерде къуллукъ этивюн узата. Ол Мычыгъыш ва Дагъыстан Республикаларда болуп гетген бир нече хас асгер гьаракатланы ортакъчысы да дюр.

Украина бойда башлангъан хас асгер гьаракатны биринчи гюнлеринден тутуп гьужум этеген бёлюкню командири, старший сержант Абдулбарит Атаев ёлдашлары да булан къайсы «къазанларда да къайнагъан». Ол бир-нече керен яралар алса да, чул билдирмеген гьалда асгер борчларын къоччакълыкъ гёрсетип кютме далап этген.

Командирлени гезикли тапшурувун яшавгъа чыгъарагъан вакътиде асгер бёлюк миллетчилени къызгъын юрютюп турагъан­миномёт атышывуну тюбюне тюше. Старший сержант Атаев ерлешген позицияларындан таймагъан гьалда ёлдашлары булан бирге топ-гюлле явдуруп бендеровчуланы миномётдан атышагъан уясын дагъытма бажара. Шо хапарсыз атышывну барышында ол  бирдагъы керен яралана. Инг де авур тийгени, ол оьзюню асгер ёлдашларыны бирисин  де тас эте.

Украина бойда юрюлеген хас асгер гьаракатда оьзюн къоркъув не экенни гьис этмей тутагъан, асгер борчларын тартынывсуз кютеген Атаев Абдулбарит Магьамматрасулович Россияны Президенти В.Путинни Указы булан «Къоччакълыгъы учун» деген медальгъа лайыкълы болгъан ва шолай кёп башгъа тюрлю медаллар булан савгъатлангъан. Ондан къайры да Абдулбарит Атаевге Дагъыстан Республиканы Башчысы Сергей Меликов «Къоччакълыкъ гёрсетгени учун» деген Дагъыстанны па­чалыкъ савгъатын да тапшургъан.

Къоччакъ асгер къуллукъчу Абдулбарит Атаев ёлдашларыны ягъына етишме нечакъы гьасирет болса да, савлугъу мекенли къолайлашып, бегип битмей туруп огъар шо борчларын  узатма изну бермегенлер. Ол уьйдеги агьлю ёлдашы Мадина булан 3 яшын тарбия-билим берип оьсдюре. Ондан къайры да ол «Баракат» деген рагьмулукъ фондну намусларын бойнуна алып кёп тюрлю зувап ишлер де юрюте.

Биз де огъар ишлери тюзелип, юрегине тутгъан яхшы муратларына етишип, агьлюсю ва авлетлери булан савлукъда, саламатлыкъда яшамакъны ёрайбыз.

 

Казим КАЗИМОВ.

 

СУРАТДА: Республиканы Башчысы Сергей Меликов Абдулбарит Атаевге пачалыкъ савгъатны тапшура.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля