Къызылюрт шагьаргъа – 50 йыл

Шо гюн шагьарда «Улыбка олимпийцев» деген яшлар баву да ачылды. 160 яшгъа деп гьазирленген яшлар баву бир йылдан ярашдырылып ва ишге салынып битген. Биринчи къабатында яшлагъа киринме бассейн, физкультура ва музыка булан машгъул болма заллар этилинген, айлананы сакълыгъын тергейген алатлар салынгъан.

– Мунда биз гиччипавланы илму ёлда къурулгъан сынав булан школагъа толу гьазир этип чыгъарма сюебиз, – дей директору Умукюрсюн Ибрагьимова. – Бу идарагъа Санкт-Петербургдагъы Герценни атындагъы Яшлыкъны институтуну сынав майданчасы деме ярай.

– Яшлар бавун шу даражагъа гелтирмек учун 55,4 миллион манат харжлангъан, шондан янгыз 20 миллиону пачалыкъдан алынгъан, – дей шагьарны башчысы Магьаммат Уцумиев. – Бизге далапчылыкъ юрютегенлер кёп кёмек этди. Шоланы бириси – Омар Абдулаев. Дагъы да, бу йылны ахырына 200 яшгъа ери булангъы, 2014-нчю йылда буса 110 ва 280 яшгъа ерлери булангъы яшлар бавлары къурулажакъ. Шолайлыкъ булан биз Дагъыстан гьакимиятны тапшурувун 2016-нчы йылгъа толу кюйде кютебиз.

Р.Абдулатипов яшланы гьайын этегени учун шагьарны башчысына баракалла билдирди ва яшлар бавуна телевизорлар, тюрлю-тюрлю оюнчакълар савгъат этди. Шо гюн шагьарны уллу орамында Афгъанистанда гечингенлени эсделигине багъышлангъан эсделик де ачылды, Р.Абдулатипов шонда да болду.

Сонг жыйылгъанлар бары да шагьар админист­рациягъа бардылар ва Къызылюртну 50 йыллыгъына багъышлангъан байрамны къалгъан яны шонда оьтгерилди. Къызылюртну тарихи гьакъда айтма кёп зат бар. Солакъ оьзенни онг къолунда ерлешген ишчи посёлок, бара-бара уллу шагьаргъа айлангъан, ону оьр боюнда 1960-нчы йыллардан берли кёп санавдагъы электростанциялар къурулгъан, шагьардан загьматны игитлери, маданият ва инчесаниятны белгили адамлары чыкъгъан. Тагьир Гьайбуллаев ва Мансур Исаев Олимпиада оюнланы чемпионлары болгъан.

Шо гюн кёп санавда къутлавлар болду, къызыл­юртлулар пачалыкъ савгъатлар булан савгъатланды.Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,

оьз мухбирибиз.

Суратда: Дагъыстанны Президенти Р.Абдулатипов къызылюртлуланы къутлай.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля