Къырым: тюнегюн, бугюн ва тангала        Ону барышында профсоюз къурумларыны Дагъыстан регион союзуну ёлбашчысы А. Магьамматов, «Россияны аналары» деген бютюнроссия жамият гьаракатны ерли бёлюгюню президиумуна къуршалгъан Мадина Гьамзатова, профессор М. Билалов, Россияны халкъ артисти А. Айгумов, «Мен Президентни кёмекчисимен» деген жамият гьаракатны председатели М. Магьамматов ва оьзгелер чы­гъып сёйледилер.

        Олар барысы да дегенлей бир гёнгюлден Къырымда яшайгъанлар оьзлени къысматын оьзбашына чечмеге ихтиярлы экенин эсгерди. Къырымда яшайгъанлар булан юрек бирлигин англатды. Бир йыл алъякъда Къырымны Россиягъа къошулуву инг алда уьлкени Президенти Владимир Владимирович Путин халкъны якълаву булан этмеге бажаргъан оьрлюк экенин билдирди. Россияны халкъы гьар заманда да парахатлыкъны якълап гелегенин, шону булан бирге тыш уьлкелени къаршы турувларына баш ийип, тизден чёкмежегин ташдырды. Къырым гележекде де Россия булан бирге алгъа багъып абат алажагъына инанагъаны гьакъда айтды.

      Митинг тамамлангъан сонг айтылгъан дагъыстанлы йыравлар сагьнада концерт гёрсетди.Н. БАЙБОЛАТОВ.Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля