«Тарки-Тау» китап ярмакю


    «Горцы» деген адабият-яратывчулукъ газетни баш редактору, къурум комитетни ортакъчысы Марат Гьажиев «Тарки-Тау» деген китап ярмакю бу йыл 4-нчю гезик янгы къайдада къурулуп оьтгерилежеги гьакъда эсгерди. Ону сёзлерине гёре 2015-нчи йылны сентябр айыны 24-нден 26-на ерли юрюлежек ярмакюню номинациялары толумлашдырылажакъ:

     –Гетген йыл оьтгерилген ярмакюде тизив поэзия китаплар бар эди. Тек оланы багьалайгъан номинация ёкълугъуна гёре тийишли къыймат берилмей къалды. Бу йыл шолай масъалалар арагъа чыкъмасын деп, «Ярмакюню лап яхшы чебер китабы» деген номинацияда проза ва поэзия китаплар айрыча къыйматланажакъ.

     Прес-конференцияда ортакъчылыкъ этген ДР-ни маданият минист­рини заместители Елена Гьарунова «Тарки-Тау» китап ярмакю Дагъыстан Республиканы алдынлы проектлерини арасына гиргенлигин ва йыл сайын бу чараны ортакъчылары кёп болагъанын, агьамиятлыгъын эсгерди:

     –Ярмакюде 2014-2015-нчи йылларда печат этилген китаплар ортакъчылыкъ этежек. Шолай да, мунда ортакъчылыкъ этеген китаплар полиграфияны бары да талапларына жавап береген кюйде гьазирленип печатдан чыкъгъан китаплар болмагъа герек. Ортакъчылыкъ этме сюегенлени арзалары март айны 1-нден башлап, сентябр айны 24-не ерли къабул этилинежек.

      Прес-конференцияда ортакъчылыкъ этген «МавраевЪ» деген китап издательствону директору Рабадан Магьамматов булай агьамиятлы китап ярмакюлеге ватандашлар кёп аз гелегенине талчыгъагъаны гьакъда айтды ва охувчу яшланы ата-аналаны китапны аявлама, ону абуру артагъан чараланы гёрме герекни эсгерди.

        Ярмакюню биринчи гюню – милли тиллерде чыкъгъан китаплагъа, экинчи гюню – гьалиги заманны прозасына ва поэзиясына, уьчюнчю гюню яшлар учун чыгъарылагъан адабиятгъа ба­гъышланажакъ. Ахырынчы 4-нчю гюн ярмакю Дербент шагьарда дюнья маданиятланы ва динлени тарихини музейинде оьтгерилежек.П. БЕКЕЕВА.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля