Иман бир-биревню англама кёмек эте

Дагъыстан Республиканы Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны прес- къуллугъу билдиреген кюйде, генгешде ДР-ни Халкъ Жыйыныны миллетара, жамият ва дин къурумлар булан иш юрютюв комитетини председатели Камил Давдиев, ДР-ни Жамият палатасыны председатели Гьамзат Гьамзатов, республика министерликлени ва ведомстволаны ёлбашчылары, Дагъыстанны дин управлениесини председатели Агьмат Абдуллаев, шагьар, район межитлени имамлары ва оьзгелер ортакъчылыкъ этген.

Генгешни ача туруп, Р.Жапаров: «Бизин республика, кёп миллетлер яшайгъаны булан ачыкъ йимик, оьзлени англав ва динлери башгъача экени булан да белгили. Тек биз, шогъар да къарамайлы, дослукъда, татывлукъда яшайбыз. Бизде алда 25 межит бар эди буса, гьали олар 2500 бар. Килисалар – 50 ва жугьутланы да беш идарасы бар», – деп билдирген.

Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны Председателини заместители Рамазан Жапаров дагъы да эсгерген кюйде, жамият арада айрокъда оьрюм яшлагъа динни бузагъан экстремист ёлланы юрютегенлер тюз этмейгенни кёп англатма тарыкъ.

Бизин мухбирибиз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля