Гьасиллер чыгъарылды

Бизин республиканы охув ожакъларында агьлю мердешлени асырап  сакълавну ва шоланы юрютювню ругьунда тарбиялавгъа гьар къачан да тийишли тергев берилип геле. Савлай уьлкеде Агьлюню йылы  юрюлюп турагъанда да шо масъалагъа агьамият берип янашагъаны айрыча гьис этиле.

А.И. Герценни атындагъы Россия пачалыкъ педагогика университетини Дагъыстан филиалында билим алагъанланы, олай да оьзге орта билим береген охув ожакъланы охувчулары къуршалып юрютеген ахтарыв ишлени «Мени агьлюмню тарихи, Уллу Ватан давну тарихинде», «Мени  агьлюмню игити, мени элимни игити» деген Бютюнроссия къаравлары оьтгерилгени де шогъар шагьатлыкъ эте.

Алдагъы гюнлерде бир айны узагъында юрюлген шо къаравланы гьасиллери чыгъарылды. Шо иш торайып гелеген  яш наслуну вакиллеринде патриот ва ватандашлыкъ гьислени уятмакъ оьтгерилеген  гьаракатланы алдына салынгъан аслу борчларындан болуп токътагъан. А.И. Герценни атындагъы Россия пачалыкъ педагогика университетни Дагъыстан филиалыны гуманитар билим беривюню баш илму къуллукъчусу, филология илмуланы кандидаты Ругьаният Мусаева бизге  берген баянлыгъында  шо гьакъда билдирди.  Ону сёзлерине гёре,  оьр ва хас касбу ва  орта  охув ожакълрда  билим алагъан  уланланы ва къызланы яратывчулукъ къастын, ахтарыв ишни юрютювге байлавлу гьаваслыгъын якълав йимик  муратлар да шо гьаракатланы барышында яшавгъа чыкъгъан.

Оьзлени  гьакъында сёз юрюлеген къаравланы башлапгъы  тиретинде Москва, Владивосток шагьарлардан, Кемеров область – Кузбасдан, Хакасия республикадан, Ростов областдан, Темиркъазыкъ Осетия-Алания, Къабарты-Балкъар республикалар-дан йиберилип  гелген 50-ден де артыкъ яратывчулукъ ахтарыв ишлеге къаралгъан. А. И. Герценни атындагъы Россия пачалыкъ педагогика университетни Дагъыстан филиалында ва къаравну оьтгеривню сиптесин якълагъан милли инновация коллежинде билим алагъан студентлер шону барышында жагьлы гьаракатын болдургъан.

Шо къаравланы финал тиретинде студентлени ва охувчуланы Уллу Ватан давну, Афгъан давну, Мычы­гъышда болгъан, олай да  оьзге савутлу пелекетлени, Украина бойда  юрюлеген хас асгер гьаракатына къуршалгъанланы къоччакълыгъы гьакъында язылгъан яратывчулукъ ахтарыв 10 ишине къыймат берилген.  Оьтгерилген гьаракатны ахырында  олагъа  барысына да дегенлей дипломлар ва эсделик савгъатлар тапшурулгъан. Чакъырылып гелген  белгили муаллимлер, ортакъчылары, ата-аналар ва кёп оьзгелерине  оьтгерилген къаравну сиптечилерине разилигин билдирип сёйлеген. Жыйылгъанлагъа Агьлюню йылына багъышлангъан сагьналашдырылгъан адабият-музыкалы композиция гёрсетилген.

 

Б. АЙБОЛАТОВ.