Еттинчи тутушувну да утду!

Алдагъы гюнлерде  Душанбе шагьарда Боксну халкъара бирлешивюню  (IBA) «Чемпионланы гечеси» деген турнири оьтгерилген. Белгили экени йимик, эсгерилген шо турнирде ябушувну бокс журасындан  дюньяны чемпиону, 24 йыллыкъ чагъындагъы къумукъ улан, минасы дёргелили Шарабутдин Атаев 86 кило авурлукъда алдынлыкъ алды. Шо турнирни барышында ол Азербайжан учун ябушагъан кубалы Лорен Альфонсо Домингес булан тогъатартып, кочапланы ябушувуна тергев этеген касбучуланы бир гёнгюлден  къабул этилген гьукъмусуна гёре ондан уьст гелди. 

 

Ачыкълашдырып айтгъанда, 10 тирет юрюлген  ябушувну  башлапгъы мюгьлетлеринден тутуп, Шарабутдин Атаев май­данчаны ортасында онгайлы кюйде ерлешип, оьзю булан тогъатартмагъа чыкъгъан кочапны къувуп, къарышып къаркъарасына, аякъларыны сыйракъларына тебип, огъар къапаслар берип турду. Тюзю, Шарабутдин Атаев юмурукълап ургъанда, оьзю булан тогъатартагъан кочап уьч керен мекенли кюйде темтиреп, лавлап гетип, чёгеленип олтуруп къалса да, аякъ уьстде турмагъа  болду. Тек алгъасамайгъан кюйде ябушувну оьтгерип, юрюлеген турнирде Шарабутдин алдынлыкъ алып, мурадына етишди деп айтмагъа ярай.

Шо гьакъда айта туруп, Лорен Альфонсо Домингес 2020-нчы йылда оьтгерилген  Олимпия Оюнларда бронза, 2021-нчи йылда Дюньяны чемпионатында алтын медаллар къазангъанын айрыча эсгермеге тюше. Шарабутдин Атаев ону булан гьар тюрлю ярышларда ябушув майданчаларда уьч керен ёлукъгъан. Гьалиге ерли юрюлген шо тогъатартывланы да ол экисин утмагъа бажаргъан. Лорен Альфонсо Домингесни бу гезик де бизин кочап шексиз кюйде енгмеге болду. Шолайлыкъда, биринчилерден  болуп, Боксну халкъара бирлешивюню  (IBA) белбавун  да, аслам акъча савгъат да къазанды.

Ябушув тамамлангъан сонг Шарабутдин Атаев мухбирлени соравларына жавплар бере туруп, оьтгерилген тогъатартыв  булан  оьзю рази къалгъанын билдирген. Тогъатартывну барышында да ябушув майданчада оьзюн онгалы кюйде гьис этип тургъаны гьакъында да айтгъан. Ону сёзлерине гёре, оьзю булан  тогъатартагъан кочапгъа авурлугъун гётермеге болмасдай къапаслар берип, ябушувну алданокъ битдирмеге имканлыкъ болса да, къаркъарасына артыкъ гюч этмесни гьаракатын болдургъан.  Гьар заманда йимик, оьзю булан тогъатартагъан  кочапгъа арасы бёлюнмейген кюйде къапаслар берип, ону ябушув майданчда къувуп турмакъны да къастын этмеген. Неге тюгюл, гьалиге ерли ол 10 тиретли ябушувну биринчилей оьтгерген. Оьзюн де, гьислерин де «къолда» сакълавгъа да агьамият берип янашгъан. Тек гележекде 12 тиретли ябушувну да оьтгермеге гьазир экенин де ташдыргъан.

Лап да аслусу, Шарабутдин Атаев ябушувну бокс журасындан касбучу кочапланы арасында юрютген еттинчи ябушувну да утду! Къумукълагъа оьзлени арасындан чыкъгъан кочапны гезикли уьстюнлюгю булан  гене де къуванмагъа себеплер яратды. Биз де газетни бары да охувчуларыны атындан Шарабутдин Атаевни шо уьстюнлюгю булан къутлап, огъар яхшы савлукъ булан бирге, яшавунда кёп-кёп яхшылыкълар, гьар заманда да алдынлыланы сыдырасында болуп турмакъны да ёрайбыз.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля