Етим яшлагъа кёмек этилген

26-нчы мартда ДР-ни къурулуш, архитектура ва ЖКХ министерлигини жыйынында оьтген йылны гьасиллерини ва бу йыл этилме герек ишлени гьакъында лакъыр болду. Шонда ортакъчылыкъ этген Дагъыстанны Гьукуматыны председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов къурулушланы гьакъында айта туруп, шо тармакъ йылдан-йылгъан ишлерин яхшылашдырагъанны эсгерди.

 

– 2023-нчю йылда 48 минг агьлюге яшав гьалларын яхшылашдырмакъ учун кёмек этилген, — дей А.Абдулмуслимов. – Шоланы арасында 133 сакъат яшлары булангъы агьлюге уьйлер алмакъ учун сертификат берилген, яшама къоркъунчлу 117 уьйдеги агьлюлер янгы уьйлеге гёчюрюлген. 27 янгы агьлю къургъанлагъа да уьйлер алмагъа харж гёрсетилген. Биринчилей болуп яшав гьалларын яхшылашдырмакъ учун 189 етим яшгъа да кёмек этилген.

Шолай да Чиркей-Магьачкъала-Каспийск мезгилде тартылгъан сув быргъы ишлеме башлагъан. Шо ишлер давам этилежек ва 2025-нчи йылгъа шо быргъы сув булан 900 минг адамны таъмин этежек.

Эсгерилген министерликни ёлбашчысыны борч­ларын кютеген Александр Нестеров гьисап берген кюйде, 2023-нчю йылда 144 территория, абзар ва 150 кёп къабатлы уьйлер ярашдырылгъан.  Этилме герек ишлени гьакъында айта туруп, Магьачкъала-Каспийск бойда шагьарларда къоллангъан сувну тазалайгъан гьавузлар къурувгъа 21,9 миллиард гёрсетилгенни ва шо ишлер 2027-нчи йыл тамамланма герекни де айтды.

Къурулушланы юрютме берилген ихтиярланы ва оланы сан янына да тергев этиле. Гетген йылда оьтгерилген 433 тергевден 248-ин бузма гереги аян этилген. Шолай да, минис­терлик Запорожск областны Михайловск  районунда ярашдырыв ишлени давам эте. Оьтген заманны ичинде 26  идара ярашдырылгъан, бу йылгъа 21 ва гелеген йылгъа 8 идараны ярашдырма гёз алгъа тутулгъан.

А. Абдулмуслимов гьар къурулуш оьзтерече болма гереклиги гьакъда айта туруп, шо ишлеге яш архитекторланы къошма тарыкъны ва «Дагъыстанны ат къазангъан архитектору» деген атны токъташдырма герекни де айтды.

Жыйынны ахырында са­къат яшлары бар 3 агьлюге уьйлер алмакъ учун 5,2 миллион манатны къадарында сертификатлар берилди. Бу йылгъа да 80 агьлюге кёмек этмек учун бюджетде 300 миллион манат гёрсетилген.

 

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля