Дыгъар байлангъан

Дагъыстан гуманитар институтуну ректоруну кёмекчиси, Ставрополь  крайны муфтисини заместители, арап философия  илмуларыны  доктору Шихабутдин Гьюсейнов ва Къызлар шагьарны ва районну имамларыны ёлбашчысы Шамил Багьаналиев Бирлешген Арап Эмиратларда иш сапар булан болгъан.

 

Шо сапарны вакътисинде олар Бусурман жамиятларыны бютюндюнья советини ёлбашчысы  Мугьаммад Аль-Башари булан ёлукъгъан  ва бир тюрлю  разилешивлеге етишген. Бирге чалышывну  гьакъындагъы  дыгъаргъа  къол да салгъан. Шо дыгъарны гесимлерине гёре Дагъыстан гуманитар институтуну студентлери Бирлешген Арап Эмиратлардагъы оьр охув ожакъларда билим алажакъ, дарс беривчюлеге де  оьзлени касбу бажарывлугъун камиллешдирмеге  имканлыкъ  берилежек.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ.