Диплом булан савгъатлангъан

Апрель айны ахырында ДР-ни маданият министерлигини охутув-методика центры районлардагъы охувчу ва оьрюм чагъындагъы яшланы инчесаният школаларыны бийив коллективлерини арасында гезикли конкурсун оьтгерген.

Эсгерилген конкурсда Буйнакск районну Капиркъумукъ юртунда иш гёреген инчесаният школаны яшларындан къурулгъан «Хазар» деген ансамбль «Къумукъ бийив» деген бёлюкде ортакъчылыкъ этген ва оьр даражадагъы усталыгъын гёрсетип, 1 даражалы диплом булан савгъатлангъан.

Юртну маданият Къаласында иш гёреген инчесаният школаны директору Рабият Шапиева айтагъангъа гёре, «Хазар» деген  бийив ансамбль яратылгъанлы онча кёп заман гетмеген буса да, ону ёлбашчылары Калимат Лукъманова ва Байрамбек Абакаров коллективни мекенли кюйде гьазирлеп, аякъгъа тургъузмакъ учун кёп къыйын тёкгенлер. Ансамблде 9-дан 12 йыл чагъына ерлиги 15 яшёрюм ортакъчылыкъ эте.

Ансамблни ортакъчылары оьзлени къумукъ халкъгъа хас гийимлери, бийивню башында адат-мердешлеге парх берип гьайран саламат айланагъаны, сонггъу барышында оьтесиз къужурлу гёрюнюшлери булан жюрини членлерин де тамашагъа къалдыргъаны гёрюнюп тура эди.

«Хазар» ансамблдеги пагьмулу яшланы гьюнерлерин ачып, къурчун къандырып, ругьландырып чалышагъан  накъырачы Зубайыр Цахаевни, аргъанчылар Магьаммат Вагьабовну ва Батырхан Казимовну атлары да макътавлу сёзлеге лайыкълы.

 

Казим КАЗИМОВ.

СУРАТДА: «Хазар» деген ансамблни ортакъчылары.