Дагъыстанны чемпионлары

 

Тутушуп ябушув Дагъыстанда спортну милли журасы гьисаплана. Артдагъы йыллар Къаягент районлу кочаплар, оланы тренерлери республика, Россия ярышларында гёрмекли уьстюнлюклеге етише.

 

Декабрни 23-24-нчю гюнлеринде Хасавюртда болгъан Дагъыстанны чемпионаты уьстде айтгъан сёзлеримни бирдагъы гертиледи. Бизин якълы оьзлеге 16 йыл битмеген яш кочаплар шоларда 2 биринчи, 1 экинчи ва бир уьчюнчю ерлеге ес болдулар.

57 кило авурлукъда къаягентли тренер Магьамматзагьир Керимханов тарбия-лагъан Агьмат Ибрагьимов 5 керен тогъатартмагъа чыкъды ва барысын да инамлы кюйде утуп, республиканы чемпиону болду. Ону уьстюнлюгюн жавангентли пагьмулу Багьавутдин Алибеков давам этди. 68 кило авурлукъда ол Дагъыс­танны чемпиону болду. Халчагъа ол оьз гючлерине бек таянып чыкъды, барысын да утмагъа бажарды. Бизин ягъыбыздан булагъа экевюсюне ва тренерлерине гележек ярышларда янгы уьстюнлюклер ёрайбыз.

 

Магьамматрасул ИБРАГЬИМОВ.

 

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля