Буварывлар булан  къутулмас

 

 

Москва областны Химки шагьарында полицияны къуллукъчулары 14 йыл болагъан эки дагъыстанлы яшны  тутгъанлар. Олар оьзлер охуйгъан шагьарны 29 номерли школасында тенглилерин токъалай болгъан деп айыпланалар.

 

Бир зат тамашагъа къалдыра. Яшланы  арасындагъы ябушув-токъалашывлар  гьар гюн йимик оьзге школаларда да бола. Тек бирев де олар кимлердир, къайдан экенин эсгермей эди. Гьали буса, бары да федерал маълумат къураллар шо янына айрыча тергев берелер. Интернетни къоллавчуларыны шо агьвалатгъа байлавлу бир-бир сесленивлерин гьатта газетни бетлеринде эсгермеге  ярамай.

Журналистлер шолай «къувун-пелекетни» гётергенде тутулгъан яшлар янгыз буварывлар булан къутулажагъына  инанма  къыйын.

 

Алав АЛИЕВ.