«Бизин Валя»

Валентина Гьажигишиева Бабаюрт районну лап да йыракъда ерлешген Янгы Хаса юртунда медсестра болуп ишлейгенли 47 йыл бола. Бу ишде ол 1976-нчы йылны апрель айыны башындан тутуп чалыша. Ону загьмат книжкасында лап шолай деп язылгъан.

 

Валентина Гьажигишиева – оьзю юреги авуп танглагъан касбусуна амин болуп ишин къургъан сынавлу къуллукъчу. Ол медсестраны  касбусун танглап, савлукъ сакълав тармакъда ишлемеге гиччиден сюйген.  Неге тюгюл, лап гиччи чагъындан  ишине берилип къаст этеген  анасына сукълангъан. Айтагъаным, ону анасы Анастасия Никитична Лыткина савлай оьмю­рюн медицина тармакъда чалышгъан бай сынаву булангъы медсестра болгъан.  Ат туягъын тай басар дегенлей, Валентина да анасыны ёлун танглап, яшавун савлукъ сакълав тармакъ булан тыгъыс кюйде байлагъан.

Ол 1956 -нчы йылда Бабаюрт районну Тотаюртунда тувгъан. Юртдагъы школада 8 класны охуп битдирип, охувун Каспийск шагьардагъы медицина училищеде давам этген. Оьзю сюеген касбугъа ес болуп, загьмат ёлун Янгы Хаса юртда башлагъан. Озокъда, арадан гетген йылланы узагъында ону  ишинде кёп агьвалатлар болгъан. Гьар гюн ишге барагъан ФАП-ны бинасы янгы шартлагъа жавап береген кюйде алышынгъан. Оьзю Валентина Гьажигишиева  да яшланы багъагъан медсестра гьи-сапда юртлуларыны ва иш ёлдашларыны арасында уллу абур ва сый къазангъан.

Гьар медицина къуллукъчу аврувну юрегинден сезме герекни ол яхшы англай. Айрокъда гиччи яшланы багъагъан медицина къуллукъчулагъа. Валентина ишине бир гюн де сувукъ-салкъын янашмагъан, айсениликге ёл бермеген. Ол гиччи яшлагъа  заманында ти­йишли прививкалар ва уколлар эте. Ата-аналаны арасында генг кюйде англатыв иш юрюте. Заманында тийишли болагъан чаралар гёрсе, къайсы аврувну да алдын алып болагъанын билдире.

Йылы сёйлесе, йылан да чечер кебин дегенлей, Валентина аврувгъа исси иржайыву ва илиякълы кюйде янашып, гиччипавланы гёнгюн алып, ругьун гётере. Къыйынлыкълагъа чул бермей, бойнуна алгъан борчларына уьстденсув янашмай, бирев де танкъыт этип болмайгъан кюйде кюте.

Оьзюню ишинде уллу савгъатлар да къаравулламай.  Лап да уллу савгъат огъар авруйгъан яшны иржайыву, ону ата-анасыны баракалласы болуп токътай. Вален-тинаны атына да алгъышлар ва баракалла сёзлер аз айтылмагъан.

Ол оьзю сююп ва ушатып, хасалы улан Ханмурза Гьажигишиев булан татывлу ва берекетли уьй-эшик къургъан. Агьлюде 3 улан оьсген ва тарбиялангъан. Бугюнлерде ону яннавурунда кёп сюйген агьлюсю  ёкъ.  Ону яшав ёлдашы гечингенли,  арадан 8 йыл оьтген. Амма ону аркъа таяву болуп уьч де уланы бар. Ана олардан сююне ва оланы авлетлеринден къувана. Валентина оьзю орус миллетни вакили болса да, бал татып таптаза къумукъ тилде сёйлей. Юртлулар  да огъар кёп сююп  Бизин Валя дейлер.

 

Бэлла ГЬАЖИГЕЛДИЕВА, Россияны  журналистлерини

союзуну члени.

 

СУРАТДА: В. Гьажигишиева.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля