Аявлу къурдашлар!

Республиканы гьакимияты сизин гьаригиз яшавда оьзюгюзге тийишли ерни тапсын учун, бажарывлу касбучу, уллу уьлкени ватандашы болсун учун, гьалиден сонг да къаст этежек.

Дагъыстанны яшёрюмлери Дербент шагьарны 2000 йыллыгъына багъышлангъан чараланы актив ортакъчысы гьисапда арагъа чыкъды. «Оьлмес полк» – Уьстюнлюкню варислерини парады, гьар йыл оьтгерилеген спортну, культураны ва Темиркъазыкъ Кавказ халкъланы «Кавказ оюнларында», билим алыв форумларда, конкурсларда, спорт аралыкъларда яшёрюмлер ортакъчылыкъ эте.

Сиз оьзюгюзню билимигизни, яратывчулукъ пагьмугъузну, гючюгюзню Ватанны пайдасы учун артдырып, Дагъыстанны ва Россияны илму ва маданият байлыгъын, экономикасын оьсдюрмек учун дагъы да чалышажакъгъа инанаман!

Яш дагъыстанлылагъа савлукъ, охувунда ва ишинде уьстюнлюк, планларын яшавгъа чыгъарывда янгылыкълар ёрайман.

Оьзюгюзню топурагъыгъызны сююгюз, тарихигизни аяп сакълагъыз, мердешлеригизге амин болугъуз, гележек яшав учун чалышыгъыз.

Дагъыстан Республиканы Башчысы Р. Абдулатипов.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля